SÖZEL BİLDİRİLER

Abdullah DEMİR
1- TEDBİRSİZLİK VE KADER İNANCININ İŞ KAZALARINA ETKİSİ

  Özet  
Ahmet Gökalp KILIÇARSLAN, Metin BAYRAM
2- ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİYLE YAPILMASININ ETKİNLİĞİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Ahmet TAŞDELEN, Melek HATİBOĞLU
3- KÜÇÜK İŞLETMELERDE İŞ KAZASI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

  Özet  
Ali GÜLTEKİN, Ebru SEVER
4- REBA VE OWAS METODU İLE ANKARA’DA DEVLET OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE KAS-İSKELET SİSTEMİNDEKİ YÜKLENME VE SİSTEMİN NEDEN OLDUĞU KÖTÜ DURUŞLARIN BELİRLENMESİ

  Özet  
Ali GÜLTEKİN, Rüstem YANAR, Mustafa Kemal ÖZTÜRK
5- DÖKÜM ATÖLYELERİNDE TEHLİKE KAYNAKLARI VE DÖRT FARKLI METOTLA DÖKÜM ATÖLYELERİNDE RİSK DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI

  Özet  
Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
6- BİLGİ KURUMLARINA YÖNELİK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER

  Özet  
Ayşe BAYRAK, Emine Ebru ŞÜKÜROĞLU, Mustafa GÜNAYDIN, Süleyman ŞÜKÜROĞLU
7- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DÖKÜM SEKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ

  Özet  
C.Nihal YURTSEVEN, Suzan DAL, Feray Küçükbaş DUMAN, S.Bora ÇAVUŞOĞLU, Eray YURTSEVEN
8- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÇALIŞANLARIN UYKU KALİTESİ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
C.Nihal YURTSEVEN, Suzan DAL, Feray Küçükbaş DUMAN, S.Bora ÇAVUŞOĞLU, Eray YURTSEVEN
9- İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI AÇISINDAN 2017 YILI TÜRKİYE VE AB KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Can DEMİREL, Ömer GÜLTEKİN, H. Yılmaz ARUNTAŞ, Osman ŞİMŞEK
10- YAPI İŞLERİ KAZI ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  Özet  
Can DEMİREL, Ömer GÜLTEKİN, Osman ŞİMŞEK, H. Yılmaz ARUNTAŞ
11- HAZIR BETONUN YERLEŞTİRLMESİ TAŞINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ AŞAMALARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME UYGULAMASI

  Özet  
Diler ŞEN, Şenel ŞEN
12- 6331 SAYILI KANUN GEREĞİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA İSG EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Elif SUNGUR, Mürşide ÖZGELDİ
13- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARINDA DAVRANIŞ ODAKLI YAKLAŞIM

  Özet  
Emel ADIYAMAN, Savaş AYBERK
14- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİNDEN L TİPİ MATRİS VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

  Özet  
Emine Selcen DARÇIN, Murat DARÇIN, Gürdoğan DOĞRUL, Murat ALKAN
15- TARIM ÇALIŞANLARININ PESTİSİTLERE MARUZİYET RİSKİ: AKUT PESTİSİT ZEHİRLENMELERİ VE ÖNLEME YOLLARI

  Özet  
Emine Selcen DARÇIN, Murat DARÇIN, Murat ALKAN, Gürdoğan DOĞRUL
16- GEZİCİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN MAĞDUR OLDUĞU YAŞAM VE ÇALIŞMA KOŞULLARI KAYNAKLI KAZALAR: SEÇİLMİŞ 7 İL ÖRNEĞİ

  Özet  
Eray YURTSEVEN, C.Nihal YURTSEVEN, Suzan DAL, Feray Küçükbaş DUMAN
17- TÜRKİYE’DE 1994-2016 YILLARI ARASINDA BELEDİYE ATIK GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Eray YURTSEVEN, Suzan DAL, C.Nihal YURTSEVEN, Feray Küçükbaş DUMAN
18- SAĞLIK KURULUŞARINDAN KAYNALANAN TIBBİ ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 2010-2014 DÖNEMİ

  Özet  
Ercüment N. DİZDAR, Oğuz KOÇAR, Erkan ÇETİNER
19- MADEN SEKTÖRÜNDEKİ İSG FAALİYETLERİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ KARAR VERME METOTLARARIYLA ANALİZİ

  Özet  
Ercüment N. DİZDAR, Oğuz KOÇAR, Erkan ÇETİNER
20- AĞIR İŞ KOLLARINDAKİ DEPOLAMA TESİS ÇALIŞANLARININ BEL AĞRISI PROBLEMLERİ

  Özet  
Ercüment N. DİZDAR, Oğuz KOÇAR, Muharrem ÜNVER
21- EKRANLI ARAÇLARA BAKMA SENDROMUNUN RİSK ANALİZİ

  Özet  
Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN, Cemile Nihal YURTSEVEN, Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU, Eray YURTSEVEN
22- BİR PLASTİK FİRMASINDAKİ ÇALIŞANLARIN ORTAM FAKTÖRLERİNİ DEĞERLENDİRESİ

  Özet  
Feray Küçükbaş DUMAN,C.Nihal YURTSEVEN, Suzan DAL, S.Bora CAVUSOGLU, Eray YURTSEVEN
23- MAVİ YAKALI ÇALIŞANLARDA ÇALIŞMA POZİSYONLARININ DEĞELENDİRİLMESİ: PLASTİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

  Özet  
Gültekin COŞKUN, Gencay SARIIŞIK, A. Sabri ÖĞÜTLÜ
24- ECZANELERDE KULLANILAN ZEMİN KAPLAMALARININ YÜZEY SÜRTÜNME KATSAYILARININ BELİRLENMESİ VE GÜVENLİK SINIFLAMASININ YAPILMASI

  Özet  
Gürdoğan DOĞRUL, Murat ALKAN, Murat DARÇIN
25- 2013-2016 YILLARI ARASINDA AMBULANSLARIN KARIŞTIĞI KAZALARIN ANALİZİ

  Özet  
Gürdoğan DOĞRUL, Murat DARÇIN, Murat ALKAN
26- 2013-2016 YILLARINDA HEMZEMİN GEÇİTLERDE MEYDANA GELEN TREN KAZALARININ ANALİZİ

  Özet  
Hamdiye Arda SÜRÜCÜ, Altun BAKSİ, Sultan EREK, Emine AVCU
27- KLİNİK HEMŞİRELERİN ALT EKSTREMİTELERDE GELİŞEBİLECEK VARİSLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Mehmet ZİLE
28- ELEKTRİK TRAFO MERKEZLERİNDE BAKIM VE ONARIM İŞLERİ ESNASINDA GERÇEKLEŞEN ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARIN OLAY YERİNDE ANALİZİ, KUSURLULARIN VE KUSUR ORANLARININ BELİRLENMESİ VE YAPILMASI GEREKEN ÖNLEMLER

  Özet  
Mehmet ZİLE
29- ADLİ VAKA OLARAK ADLİYEYE İNTİKAL EDEN ÖLÜMLÜ KAYNAK ESNASINDA OLUŞAN İŞ KAZALARIN OLAY YERİNDE ANALİZİ, KUSURLULARIN VE KUSUR ORANLARININ BELİRLENMESİ VE YAPILMASI GEREKEN ÖNLEMLER

  Özet  
Melike GÖKKAYA
30- OFİS ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ORTAMLARININ FİZİKSEL VE ERGONOMİK RİSK ETMENLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Mesut ULU
31- EĞİTİM SEKTÖRÜNDE RİSK ANALİZİ: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI

  Özet  
Metin BAYRAM, Ahmet Gökalp KILIÇARSLAN
32- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNASYON HİZMETLERİNİN İSG ÖNLEYİCİ FAALİYETLER ÜZERİNDE ETKİSİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Metin PEHLİVAN
33- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE İŞYERİNİN HANGİ TEHLİKELİ SINIFINDA ( NACE KODLARI) OLDUĞUNUN ÖNEMİ

  Özet  
Metin PEHLİVAN
34- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA ÇALIŞANIN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

  Özet  
Murat ALKAN, Gürdoğan DOĞRUL, Murat DARÇIN
35- ÇEKİCİLERİN KARAYOLLARINDA KARIŞTIKLARI TRAFİK KAZALARININ ANALİZİ

  Özet  
Murat DARÇIN, Emine Selcen DARÇIN, Murat ALKAN, Gürdoğan DOĞRUL
36- KIRSAL KESİMDE TARIMSAL FAALİYET KAYNAKLI YÜKSEKTEN DÜŞME OLAYLARININ SEBEP-SONUÇ ANALİZİ

  Özet  
Murat DARÇIN, Gürdoğan DOĞRUL, Murat ALKAN, Emine Selcen DARÇIN
37- TARIMSAL FAALİYETLER ESNASINDA MEYDANA GELEN TRAKTÖRLERE BAĞLI ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARININ ANALİZİ

  Özet  
Murat DARÇIN, Murat ALKAN, Gürdoğan DOĞRUL, Emine Selcen DARÇIN
38- KIRSAL KESİMDE SIKLIKLA KULLANILAN STANDART DIŞI TARIM ARAÇLARINA BAĞLI KAZA RİSKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ SORUNLARI

  Özet  
Murat DARÇIN, Murat ALKAN, Gürdoğan DOĞRUL, Emine Selcen DARÇIN
39- TARIM ZARARLILARIYLA MÜCADELEDE KULLANILAN KÖSTEBEK TABANCALARININ SEBEP OLDUĞU KAZALAR

  Özet  
Murat KORKMAZ, Ümran SEVİL, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Ayça GÜRKAN, Nigar ÇELİK, Özlem GÜNER
40- 2007-2016 YILLARINA AİT TÜİK VERİLERİNİN MESLEK HASTALIKLARI AÇISINDAN ANALİZİ

  Özet  
Murat KORKMAZ, Ümran SEVİL, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Ayça GÜRKAN, Özlem GÜNER, Nigar ÇELİK, Ali Serdar YÜCEL
41- 2007-2016 YILLARINA AİT TÜİK VERİLERİNİN İŞ KAZALARI AÇISINDAN ANALİZİ

  Özet  
Mustafa BİLİCİ
42- SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ

  Özet  
Mustafa GÜNAYDIN
43- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LİSANS BÖLÜMLERİNİN MÜFREDAT ANALİZLERİ VE GELECEĞİ

  Özet  
Mustafa GÜNAYDIN
44- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜM VE PROGRAM KONTENJANLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE İŞ KAZALARI

  Özet  
Mustafa Onur KURTER, Işılay ULUSOY
45- FORE KAZIK ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ

  Özet  
Nazlı Gülüm MUTLU, Selçuk ALP, Serkan ALTUNTAŞ
46- TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YAŞANAN İŞ KAZALARININ VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI İLE ANALİZİ

  Özet  
Nazlı Gülüm MUTLU, Serkan ALTUNTAŞ
47- TÜRKİYE’DE 2013–2016 YILLARINDA EN ÇOK İŞ KAZASI YAŞANAN İLK ÜÇ SEKTÖRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Nilgün ULUTAŞDEMİR, Hasan TUNA
48- ÖNLİSANS-LİSANS-LİSANSÜSTÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLARININ ANALİZİ (TÜRKİYE 7 BÖLGE ÖRNEĞİ)

  Özet  
Nurullah YÜCEL, Mustafa CAYVAZ, Emine Nurhan AKIN, Sümeyye GÖÇMEN
49- VEKTÖRLERLE MÜCADELEDE İŞ KAZALARI

  Özet  
NurullahYÜCEL, Burak Hamza ERYİĞİT
50- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN KURUMSAL YAPISINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMLERİNİN YERİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ

  Özet  
NurullahYÜCEL, Emine Nurhan AKIN, Mustafa CAYVAZ, Sümeyye GÖÇMEN
51- BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAYACILARINDA MESLEK HASTALIKLARI

  Özet  
NurullahYÜCEL, Rüştü UÇAN, Nuri BİNGÖL, Sümeyye GÖÇMEN, İsmail M. ZEKİ
52- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLİSANS VE LİSANS BÖLÜMÜ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSG ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Oğuz KOÇAR, Ercüment N. DİZDAR, Erkan ÇETİNER
53- Z NESLİNİN TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR KULLANIMINDA MARUZ KALDIKLARI KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI

  Özet  
Salih DURSUN, Serpil AYTAÇ
54- BİR ÇALIŞAN SAĞLIĞI PROBLEMİ OLARAK ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET

  Özet  
Saliha Esra BOLSU, Serdar MERCAN
55- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE (TEKNOKENT/TEKNOPARK) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA RİSK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

  Özet  
Seçil AYANOĞLU
56- ÇANKIRI-KORGUN ALPSARI GÖLETİ VE ÇEVRESİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Seçil AYANOĞLU, Melda DÖLARSLAN, Ebru GÜL
57- EKOJEOKİMYA VE İNSAN SAĞLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİLER: ASBEST

  Özet  
Seda OĞUR
58- BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI YEMEKHANE VE KANTİNLERDEKİ ORTAM HAVASININ MİKROBİYAL YÜKÜ

  Özet  
Serkan Emre UYGUN, Murat KISA
59- İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KALDIRMA MAKİNELERİNİN KULLANIMI KAYNAKLI İŞ KAZALARININ FİNE-KİNNEY METODU İLE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

  Özet  
Serkan Emre UYGUN, Murat KISA
60- KALDIRMA MAKİNELERİ KULLANIMINDA MATRİS YÖNTEMİ İLE RİSK ANALİZİ

  Özet  
Serkan SATICI
61- BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA POTANSİYELİNE SAHİP TESİSLERİNDE UYGULANABİLECEK ALTERNATİF KİMYASAL BAZLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ: SUNİ DERİ İMALATINDA METOT VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

  Özet  
Serpil AYTAÇ, Nuran BAYRAM
62- PSİKOSOSYAL TEHLİKE VE RİSK OLARAK MOBBİNG’İN İŞ TATMİNİ DEPRESYON VE ANKSİYETE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Sevda UZUN, Nilgün ULUTAŞDEMİR
63- GELECEĞİN SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN UYGULAMADAKİ YAŞADIKLARI RİSKLERİN KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ (GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ)

  Özet  
Sibel ÇELİKEL YİĞİTER
64- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI VERİLERİNİN MESLEK GRUPLARINA GÖRE İNCELENMESİ

  Özet  
Sibel ÇELİKEL YİĞİTER
65- SERAMİK ÜRETİMİNDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI

  Özet  
Tolga KARAKUZU, Hülya ELMALI GÜLBAŞ, Barış KAKİ
66- TABAKHANELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: UŞAK DERİ-KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Tolga KARAKUZU, Hülya ELMALI GÜLBAŞ, Barış KAKİ
67- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMININ ROLÜ VE ÖNEMİ: UŞAK DERİ-KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TABAKHANE ÇALIŞANLANLARI ÖRNEĞİ

  Özet  
Yunus Emre POLAT, Ayşe Pınar TÜZÜM DEMİR
68- PVC SEKTÖRÜNDE POTANSİYEL RİSKLER, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

  Özet  
Ömer GÜLTEKİN, Can DEMİREL, Cem MISIRLI
69- YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANININ ÖNEMİ

  Özet  
Ömer GÜLTEKİN, Can DEMİREL, İskender GÜMÜŞ, Cem MISIRLI
70- KAMU KURUMLARININ YÜKLENİCİ İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİMİ VE SORUMLULUKLARI

  Özet  
Ş. Şadiye YAŞAR
71- PAZARLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FARKINDALIĞI: MOBİLYA SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

  Özet  
Şebnem AKMAN BALTA, Haydar ÖZPINAR
72- SPA MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR UYGULAMA

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Elif EZİRMİR, Osman Faruk BAYRAMLAR, Halim İŞSEVER
1- TÜRKİYE SGK 2010-2015 İSTATİSTİK YILLIKLARININ İŞ KOLU BAZINDA SİGORTALI İŞÇİLERE GÖRE STANDARDİZASYONU

  Özet  
Selçuk SARIÇİÇEK, Hicran AÇIKEL
2- BİNA İNŞAATLARINDA ALINAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MALİYETLERİ

  Özet