BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Meltem AKSOY ÇETİN, Süleyman ŞİMŞEK
1- LİMANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARININ KARBON AYAK İZİNE ETKİSİ

  Özet  
Alpaslan KUZUCUOĞLU
2- BİLGİ MERKEZLERİNDE ORTAM GÖZETİMİ

  Özet  
Beyza BERTAN, Nadir Savaş ÖTER
3- BİR KİMYASAL FELAKET ÜZERİNDEN ACİL DURUM YÖNETİM ŞEKLİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Burcu TAN, Uğur SELENGİL
4- 5S SİSTEMİ VE CAM SEKTÖRÜNDEN ÖRNEK BİR UYGULAMA

  Özet  
Cihandar HASANHANOĞLU
5- ÖRGÜTSEL GÜVENLİK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE DAVRANIŞ ODAKLI GÜVENLİK YAKLAŞIMININ ÖNEMİ VE BU KAPSAMDA VERİLEN DAVRANIŞ TEMELLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ

  Özet  
Cihandar HASANHANOĞLU
6- İŞ KAZALARINA KARŞI İŞLETMELERDE EMNİYET VE KAZA ÖNLEME SİSTEMLERİNİN KURULMASI

  Özet  
Duygu SEZEN POLAT
7- ASBEST ÇALIŞMALARINDA ALINABİLECEK İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

  Özet  
Elif GÖKÇİLOĞLU ÇULCU, Emre ERGİN
8- TÜRKİYE'DE MESLEK HASTALIKLARININ 2017 VERİLERİNE GÖRE SON ÜÇ YILDAKİ GELİŞİMİ

  Özet  
Handan DURMUŞ, Özlem YURTSEVER, Bahattin YALÇIN
9- ÇAY ENDÜSTRİSİNDE FABRİKA ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISI

  Özet  
Hasan SELİM, Beyza BERTAN
10- ÇALIŞMA ORTAMLARINA YÖNELİK RİSKLERİN KAPSAMLI VE SİSTEMATİK YÖNETİMİ ÜZERİNE ÖRNEK ÇALIŞMA

  Özet  
Hatice KURT, Beyhan PEKEY, Serap ARSAL YILDIRIM, Erkan SAYGI, Hüseyin SEZEK
11- BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİS ÜNİTESİ GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

  Özet  
Hüseyin BOĞURCU, Melek ARDAHAN
12- VARDİYALI VE VARDİYASIZ ÇALIŞAN İŞÇİLERİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DURUMLARI İLE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Kübra ŞEN, Yeliz MERCAN
13- SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KAS İSKELET SİSTEMİ AĞRISININ UYKU KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Mehmet Fatih SEYHAN,Münevver YAKUT
14- MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK LABORATUVARLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, ÖRNEK HÜCRE KÜLTÜR LABORATUVAR ÇALIŞMASI

  Özet  
Murat TARAKCI
15- TIBBİ LABORATUVARLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  Özet  
Nadir Savaş ÖTER, Beyza BERTAN
16- TEKSTİL SEKTÖRÜNDE PAMUKLU ÜRÜN ÜRETİMİNDE Kİ RİSKLERİN ANALİZİ VE YÖNETİMİ

  Özet  
Nadir Savaş ÖTER, Beyza BERTAN
17- TEKSTİL SEKTÖRÜNDE MALİYET ANALİZİ

  Özet  
Orkun DALYAN, Hatice DALYAN
18- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÇALIŞMA İZİN PROSEDÜRÜNÜN ÖNEMİ

  Özet  
Orkun DALYAN, Hatice DALYAN
19- İŞ KAZASI RAPORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Sarp Utku AYDENİZ, Reşit ERÇETİN
20- ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  Özet  
Selçuk NAS, Remzi FIŞKIN
21- GEMİADAMLARI İŞ KAZASI VERİLERİNİN TANIMLAYICI VE İLİŞKİSEL ANALİZİ

  Özet  
Sertaç ZÖHRA
22- HASTANE AMELİYATHANELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

  Özet  
Süleyman ŞİMŞEK, Abdulhamit HACIİSMAİLOĞLU*
23- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Süleyman ŞİMŞEK, Meltem AKSOY ÇETİN
24- LİMAN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

  Özet  
Süleyman ŞİMŞEK, Onur ŞAHİN
25- KENTSEL AÇIK YEŞİL ALANLARIN OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ

  Özet  
Tülay ERKAN ŞAHİN, Reşit ERÇETİN
26- KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  Özet  
Ulviye POLAT, Ali KOKANGÜL
27- İŞ KAZALARI VE SAHA DENETİM SONUÇLARININ RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE KULLANIMI

  Özet  
Ulviye POLAT, Ali KOKANGÜL
28- ÇOK KRİTERLİ RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI İÇİN TEHLİKELERİN AHP YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

  Özet  
Yeliz MERCAN, Gökçe ÇAKMAK
29- ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Yeliz MERCAN, M. Ali ÇAKIR
30- İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ VE SAĞLIK FARKINDALIKLARININ SAPTANMASI

  Özet  
Özcan ÖNEY, Selçuk SAMANLI
31- TÜRKİYE’DE MADENCİLİK FAALİYETLERİ VE SEKTÖRDEKİ ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARININ İSTATİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Erdol DEDE
1- HAVACILIKTA YER HİZMETLERİNDE İSG

  Özet  
Suat DOĞAN
2- İÇME SUYU ARITMA TESİSLERININ İŞ GÜVENLIĞI AÇISINDAN RISK DEĞERLENDIRMESI: ÇANAKKALE İLINDE BIR UYGULAMA

  Özet  
Özcan DİKME
3- METAL VE PLASTİK KARIŞIMINDAN OLUŞAN KABLOLARIN GERİ DÖNÜŞÜM PROSESLERİNDE YAŞANAN TEHLİKELERİN AZALTILMASI ÜZERİNE ÖNERİLER

  Özet