BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Akgün YEŞİLTEPE
1- TEKSTİL ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SAPTANMASI

  Özet  
Ali Serdar YÜCEL, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Murat KORKMAZ
2- PROFESYONEL SPORCULARDA İŞ GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİN ÇALIŞMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Ayşen SÜRMEN, A. Uğur DEMİR
3- BİR İNTERSİTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI OLGU SUNUMU; KARIŞTIRICI ETKENLER

  Özet  
Barış SARDOĞAN, Hasan SELİM
4- TEKSTİL SEKTÖRÜNDE FİZİKSEL RİSK ETMENLERİNİN ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Beyza BERTAN, Hasan SELİM
5- TÜRKİYE METAL SEKTÖRÜNDE RİSK YÖNETİMİ İÇİN ELMERİ ÖLÇEĞİ İLE TEHLİKE BELİRLEME

  Özet  
Derya DİKBIYIK, Selçuk ALP
6- TÜRKİYE İSG MEVZUATI VE AVRUPA BİRLİĞİ İSG MEVZUATININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

  Özet  
E.Selcen DARÇIN, Murat DARÇIN
7- BİYOLOJİK İZLEME: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YAŞAMSAL BİR ARAÇ

  Özet  
E.Selcen DARÇIN, Murat DARÇIN
8- ÇOCUKLARIN MAĞDUR OLDUĞU TARIM TRAKTÖRÜ KAZALARI: 5 YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZ VE RİSK AZALTMA STRATEJİLERİ

  Özet  
Emel ÖZKAN, Aytül GÜNEŞER DEMİRCİ
9- COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE MADEN SEKTÖRÜNDE YAŞANAN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK

  Özet  
Erman AYDIN, Elif IŞIK DEMİRARSLAN, Osman YALAP
10- ONLİNE EĞİTİMDE AKADEMİK PERSONELİN YAŞADIĞI PSİKOSOSYAL RİSKLERİN İŞ VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Erman ÇETİN, Mustafa YILDIZ
11- SERAMİK ÜRETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK DEĞERLENDİRMESİ:ÇANAKKALE İLİNDE BİR UYGULAMA

  Özet  
Esma SEVİM, Ayşe DOST
12- İŞ SAĞLIĞI OKURYAZARLIĞI VE ÖNEMİ

  Özet  
Gülin AZER ERALTAN, Fazilet Nezahat ALAYUNT
13- OKULLARDA ACİL DURUM YÖNETİMİ

  Özet  
Gültekin COŞKUN, Gencay SARIIŞIK
14- ZEMİN KAPLAMALARININ KAYMA RİSK HARİTASININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ENDÜSTRİYEL FABRİKA ÖRNEĞİ

  Özet  
Hatice GÜNEY
15- İSG KÜLTÜRÜNÜN OKULLARA YERLEŞMESİ SÜRECİNDE PROJE TABANLI ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ: “İZMİR-MENDERES İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG BÜRO PROJELERİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER”

  Özet  
Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ
16- ÖZEL SPOR SALONLARINDA ZEMİN SORUNLARININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ TEHDİT RİSKLERİ

  Özet  
Işık DOĞRU, Erman ÇAKIT
17- ORMAN SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINDA GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARININ MAKİNE ÖĞRENMESİ KULLANILARAK TAHMİNİ

  Özet  
Kürşat TANRIVER, Mustafa AY, Senai YALÇINKAYA
18- ÇÖP ŞUTU TASARIMINDA RİSKLERİN YÖNETİLMESİ VE İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİ

  Özet  
Kürşat TANRIVER, Mustafa AY, Senai YALÇINKAYA
19- ÇÖP ŞUTLARININ KURULUMUNDA ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

  Özet  
Mehmet Sait DEĞER
20- TÜRKİYE’DE 2017-2021 YILLARI ARASINDAKİ İŞ KAZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Mehmet İnce, Mehmet ALTUĞ
21- TEKSTİL KİMYASALLARININ DEPOLANMASINDA FINE-KINNEY METODU İLE RİSK DEĞERLENDİRME

  Özet  
Mehmet İnce, Mehmet ALTUĞ
22- İŞ GÜVENLİĞİNDE EĞİTİMİN KAZA ORANLARINI AZALTMADAKİ ROLÜ VE BİR UYGULAMA

  Özet  
Merve ZEKİ, İsmail Macit ZEKİ
23- KAMU KURUMLARININ İSG POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BELEDİYE ÖRNEĞİ

  Özet  
Miraç Fatma UZUN, Hayri BARAÇLI
24- AFETLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ :OLASI İSTANBUL DEPREMİ

  Özet  
Murat DARÇIN, E.Selcen DARÇIN
25- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇALIŞMA DURUŞLARI

  Özet  
Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Süleyman DERMAN, Saliha ÖZPINAR
26- ÇALIŞANLARDA FARKLI İŞ RİSKLERİNİN MESLEK HASTALIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

  Özet  
Mustafa AYGÜLER, Esra KASAPGİL
27- İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ KAZALARININ İZMİR İLİNDE ÇALIŞAN İNŞAAT İŞÇİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Oğuz DÜZ, Senai YALÇINKAYA, Zeynep YAMAN
28- TEKNOLOJİ KULLANIMININ İŞ GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİN AZALTILMASINDAKİ ÖNEMİ

  Özet  
Perihan ABAY
29- SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KAZA RİSK YÖNETİMİ VE STRATEJİK PLANLAMANIN ÖNEMİ

  Özet  
Perihan ABAY
30- SAĞLIK KURUMLARINDA ATIK YÖNETİMİ VE STRATEJİK RİSK YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Selin ASLANTAŞ
31- SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARINDA ÖNEMİ

  Özet  
Serenay ÇALIŞ
32- DİJİTALLEŞEN İŞ YERLERİ DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENLİ Mİ?

  Özet  
Serkan GÜLERER, Emel CEYHUN SABIR
33- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İŞ ETÜDÜ TEKNİĞİ-HAZIR GİYİM İŞLETMESİ

  Özet  
Sinan Cem UZUNGET
34- ARKEOLOJİ ALANINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  Özet  
Turgay DURUEL, Bahadır GÜLSÜN
35- TEL EREZYON TEZGAHINDA KARARSIZ BULANIK DİLSEL TERİM TEMELLİ SWARA VE ARAS TABANLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ

  Özet  
Turgay DURUEL, Bahadır GÜLSÜN
36- ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE CNC YATAY İŞLEME TEZGAHINDA RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

  Özet  
Volkan MEDENİ
37- ÇALIŞMA HAYATINDA BERİLYUM MARUZİYETİ VE SAĞLIK ETKİLERİ

  Özet  
İsmail Macit ZEKİ, Özlem KAYA BABAYAVRUSU, Merve KARAMUSTAFA
38- VETERİNER HİZMETLERİNDE A’DAN Z’YE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI

  Özet  
Özge CAN BOSTAN
39- EVALUATION OF SKIN DRYNESS IN HEALTHCARE WORKERS LIVING IN CONTAINERS OR HOSPITALS IN THE EARTHQUAKE ZONE

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER