BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülin AZER ERALTAN, Fazilet Nezahat ALAYUNT
OKULLARDA ACİL DURUM YÖNETİMİ
 
Ülkemiz tarihinde, pek çok insanın ölümüne ve büyük ekonomik kayıplara sebep olan deprem, sel ve yangınlar başta olmak üzere pek çok doğal ve insan kaynaklı afet yaşanmıştır. Afetlere yönelik doğru bir yönetim süreci geliştirmek kayıpları azaltmak anlamında çok büyük önem taşır. Tüm Dünyada afet yönetimi için olay öncesinde zarar azaltma ve hazırlık, olay sırası ve sonrasında ise müdahale ve iyileştirme çalışmaları olmak üzere dört evre tanımlanır. Acil durum yönetimi ise acil durum olarak değerlendirilen bir olayın başlangıcından, acil durumu oluşturan nedenlerin ortadan kalkmasına kadar olan süreci kapsar. Başka bir deyişle afet yönetiminin olaya müdahale ve kısa süreli iyileştirme faaliyetleri acil durum yönetiminin konusunu oluşturur. Ani ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan bu durumlar için hem toplumu oluşturan bireyler bilinçli olmalı; hem de kuruluşlar, iş yerleri yönetsel olarak yönetim süreçlerini doğru planlamalıdır. Kalabalık ve kargaşa oluşturmaya müsait olabilen okullarda da bu yönetim süreçlerinin iyi yürütülmesi son derece önemlidir. Bu çalışmada mevzuat gereği ilk ve ortaöğretim kurumlarında acil durumlara yönelik yapılan hazırlıklarla ilgili bilgi verilirken ayrıca İzmir ilinde belirlenen okullarda öğretmen ve idarecilerle yapılan Likert tipi ölçek ile okulların acil durum yönetim durumlarının analizlerine yer verilmiştir. Bu bağlamda acil durum ekiplerine öğretmen seçerken dikkate alınan hususlar, okulların tatbikatlardaki başarı durumları analiz edilmiştir. Sonuç olarak; Okullarda acil durum ekiplerin kurulması, düzenli tatbikat yapılması gibi faaliyetlerin yapıldığı ancak bu faaliyetlerin tabana doğru yayılması konusunda sorunlar olduğu ortaya çıkmıştır. ORCID NO: 0000-0001-7893-0484

Anahtar Kelimeler: Acil durum yönetimi, Eğitim, İş Güvenliği 


Keywords: