4. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ

AKADEMİK TEŞVİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.KONGREMİZE BİLDİRİ GÖNDERİMİ 31 MART 2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR. KONGRE KAYIT TARİHİ İSE 01 NİSAN 2019 TARİHİDİR. PROGRAM 02 NİSAN 2019 TARİHİNDE AÇIKLANACAKTIR.KABUL/DAVET YAZISI ELİNE ULAŞAN KATILIMCILARIN TAM METİNLERİ 4 İLE 8 SAYFA OLACAK ŞEKİLDE KONGRE SİTESİNDEKİ ÖRNEK FORMATA GÖRE EN GEÇ 12 NİSANA KADAR SİSTEME ÜYELİK BİLGİLERİYLE GİRİLEREK YÜKLENMESİ GEREKMEKTEDİR. TAM METİNLER SADECE WORD DOSYASI ŞEKLİNDE YÜKLENMEK ZORUNDADIR.
Değerli bilim insanları; Kongremizin dördüncüsünde buluşmanın mutluğunu yazıyoruz. Ulusal ve Uluslararası düzeyde katılımların olması alanında uzman bilim insanlarının tartışma ve görüş alışverişi yaparak alana katkı sağlayacak bilimsel eserlerin literatüre kazandırılması konusunda gösterilen ilgi, alaka ve özveriye yürekten teşekkür ederiz. dördüncüsü düzenlenen kongremizde sözel ve poster olarak sunulan bildiriler aşağıdaki alan dergilerimizin yayın ve kabul şartlarına göre düzenlenerek ilgili dergilerin web sitelerine yüklenmesi durumunda yine ilgili dergi editörlerinin değerlendirmesi ve hakem sürecine tamamlayarak yayınlanma hakkını sağlayan çalışmalar ilgili dergiler de yayınlanacaktır. Çalışmaların yayınlanması konusundaki tek taraflı yetki ilgili dergilerin editörleri ve yöneticileridir. Kongremizde sunulan bildirilerin bu dergilerde yayınlanmasına yönelik kesin bir durum söz konusu değildir. Yayınlanmaya uygun ve hakem sürecini tamamlayan çalışmalar yayınlanma hakkına sahip olacaktır. Şimdiden göstermiş olduğunuz anlayışa teşekkür ederiz.