BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Serdar YÜCEL, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Murat KORKMAZ
PROFESYONEL SPORCULARDA İŞ GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİN ÇALIŞMA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Araştırmanın temel amacı, profesyonel sporcularda maruz kalınan iş güvenliği risklerinin, çalışma performansı üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışmanın kapsamı, profesyonel spor alanında faaliyet gösteren sporcuları ve bu alandaki iş güvenliği uygulamalarını içermektedir. Sporculardaki iş güvenliği riskleri, antrenman, müsabaka ve diğer profesyonel aktiviteler sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli faktörleri içermektedir. Bununla birlikte, bu çalışma profesyonel spor takımlarının, antrenörlerin ve yöneticilerin iş güvenliği politikalarını da ele almaktadır. Araştırma yöntemi olarak, literatür taraması ve alan araştırması birlikte kullanılmıştır. Farklı profesyonel spor takımlarında gerçekleştirilen vaka çalışmaları incelenmiş ve bu takımlardaki iş güvenliği uygulamaları değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları, iş güvenliği risklerinin, profesyonel sporcuların çalışma performansını doğrudan etkilediğini göstermektedir. Özellikle, sporcuların antrenman ve müsabaka sırasında maruz kaldığı risklerin, performansları üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, spor takımlarının ve yöneticilerinin iş güvenliği politikalarının, sporcuların güvenliğini sağlamak açısından kritik olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak, profesyonel sporcularda iş güvenliği risklerinin çalışma performansı üzerindeki etkileri önemlidir. Bu risklerin etkili bir şekilde yönetilmesi, sporcuların güvenliği ve performanslarının artırılması açısından hayati öneme sahiptir. Bu çalışma, profesyonel spor sektöründeki yöneticilere, antrenörlere ve politika yapıcılara bu alandaki önemli bir rehberlik sunmaktadır. ORCID NO: 0000-0002-4543-4123, 0000-0002-1616-8671, 0000-0001-7925-5142

Anahtar Kelimeler: Profesyonel Sporculardan İş Güvenliği Riskleri, Çalışma Performansı, Spor Endüstrisi, İş Güvenliği Politikaları, Antrenman, Müsabaka, Profesyonel Spor Takımları 


Keywords: