BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşen SÜRMEN, A. Uğur DEMİR
BİR İNTERSİTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI OLGU SUNUMU; KARIŞTIRICI ETKENLER
 
Bu olgu sunumu meslek hastalığı şüphesi ile araştırılan hastanın tanı konulma sürecini ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla paylaşılmaktadır. 51 yaşında erkek hasta kilo kaybı, halsizlik, nefes darlığı, öksürük ve balgam şikayetleri ile Göğüs Hastalıkları Polikliniğine başvurmuştur. Hastanın akciğer grafisinde şüpheli bulgu olması, Bilgisayarlı Tomografisinde (BT) intersitisyel akciğer hastalığı bulguları ve tozlu ortamda çalışma hikayesi olması üzerine; İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniğimize yönlendirilmiştir. Hastanın 7 yıldır astımı ve 35 paket yıl sigara öyküsü vardı. Solunum sistemi muayenesinde ekspiryumda uzama, çomak parmak mevcuttu. Hasta 35 yıl önce 8 yıl süre ile tuğla fabrikasında toz, sıcaklık ve tekrarlayan ağır kaldırmaya maruz kalmıştı. Hastanın romatolojik markerları, tümör markerları ve gaitada gizli kan testi negatif, tam kan ve biyokimya testleri normaldi. Solunum fonksiyon testinde (SFT) obstrüksiyon ve DLCO testinde amfizem lehine bulgular mevcuttu. BT’sinde: amfizem, periferik retiküler kalınlaşmalar ve silik buzlu cam alanları görüldü. Hastaya Respiratuar Bronşiolitle İlişkili İntersitisyel Akciğer Hastalığı, KOAH ve amfizem tanıları konuldu. Meslek hastalığı tanısı koymada çalışanların çoğunluğunun aynı zamanda sigara kullanması ayırıcı tanı açısından en sık görülen kısıtlılıktır. Birçok çalışan aynı anda sigara dumanına ve işyerinde irritan maddelere maruz kalmaktadır (Balmes, 2005; Şahan, 2019) Bu sebeplerle olgunun mevcut şikayetleriyle mesleki maruziyeti arasında net bir illiyet bağı kurulamamıştır. İşe giriş muayeneleri, periyodik muayenelerin yapılması ve işten ayrılanların izlenmesi; nedensellik ilişkisinin kurulmasında yol gösterici olacaktır. ORCID NO: 0000-0001-9781-3865

Anahtar Kelimeler: İntersitisyel Akciğer Hastalığı, Sigara, Meslek Hastalıkları 


Keywords: