BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Derya DİKBIYIK, Selçuk ALP
TÜRKİYE İSG MEVZUATI VE AVRUPA BİRLİĞİ İSG MEVZUATININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili çalışmalar; işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak, bununla beraber mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirilmek adına yapılan sistemli çalışmalardır. Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak ve işini güvenli bir şekilde yerine getirmek temel haklardan olup tüm bireylerin haklarını teminat altına almak ve standart bir şekilde uygulanmasını sağlamak da devletlerin en önemli görevlerindendir. Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalar 2012 yılı öncesinde 4857 Sayılı İş Kanunu Beşinci Bölüm’de düzenlenmiş ve hüküm altına alınmıştır. Avrupa Birliği üyelik müzakereleri sürecinde Avrupa Birliği uygulamalarına uyumlanma adına 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiş ve 4857 Sayılı İş Kanunu’ndaki ilgili maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çalışmada yürürlükteki Türkiye mevzuatı ile Avrupa Birliği mevzuatı konuyu ele alış şekli ve vurgu yapılan alanlar açısından incelenerek karşılaştırılmış, sonuçlar tablo ve grafikler şeklinde ortaya konmuştur. Uygulamada; önce mevzuat metinleri taranarak en çok tekrar eden 12 kelime, veri kazıma yöntemi ile belirlenmiş daha sonra tablolar ve bulut görsel ile görselleştirilmiştir. 89/391/EEC Framework Directive ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun karşılaştırılması sonucunda direktifte Çalışan, Sağlık ve Güvenlik, kanunda ise Çalışan, İşveren ve Kanun kelimelerinin öne çıktığı görülmektedir. Council Directive 92/57/EEC ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin karşılaştırılması sonucunda direktifte Çalışan, İş ve Güvenlik, yönetmelikte ise Yapı, İş ve Çalışma kelimelerinin daha sık kullanıldığı belirlenmiştir. Council Directive 92/58/EEC ve Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’nin karşılaştırılması sonucunda direktifte İşaret, Güvenlik ve Direktif, yönetmelikte ise İşaret, İş ve Kullanılan kelimelerinin diğer kelimelere oranla daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Council Directive 2009/104/EC ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin karşılaştırılması sonucunda direktifte Ekipman, Güvenlik, Çalışan ve Risk, yönetmelikte ise Ekipman, Standart, Kontrol ve Süre kelimelerinin öne çıktığı belirlenmiştir. Council Directive 89/656/EEC ve Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılması Hakkında Yönetmelik karşılaştırılması sonucunda direktifte Koruma, İş ve Ekipman, yönetmelikte ise Koruyucu, KKD ve Kullanım kelimelerinin öne çıktığı görülmektedir. ORCID NO: 0000-0002-2964-4200, 0000-0002-6545-4287

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Veri Kazıma Tekniği, Kelime Bulutu Görseli 


Keywords: