BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kürşat TANRIVER, Mustafa AY, Senai YALÇINKAYA
ÇÖP ŞUTLARININ KURULUMUNDA ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
 
Yapılarda çöplerin toplanması ve ayrıştırılması için çöp şutlarının kurulumu yapılmaktadır. Çöp şutları atık yönetimindeki etkinliği artırmak için yüksek binalarda vazgeçilmez bir bileşen haline gelmektedir. Atık yönetimindeki etkili olan çöp şutları çevresel sürdürülebilirliği desteklerken, aynı zamanda yaşam alanlarını daha konforlu kılmaktadır. Ancak bu önemli yapı elemanlarının kurulum süreci dikkat ve özen gerektirmektedir. Bu sistemlerin kurulum aşamasında oluşabilecek potansiyel riskler göz ardı edilmemelidir. İş kazalarını önlemek için çöp şutlarının tasarıma uygun şekilde kurulması gerekmektedir. Çalışanların tasarımdaki kritik aşamalarının her yönünü anlamaları ve uygulamaları hayati bir öneme sahiptir. Bunun için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak montaj şekillerine göre ürünleri monte etmek ve saha kurulumu esnasında bilinmesi gereken kuralların kavranmasını sağlamak amacıyla eğitimler verilmelidir. Bu eğitimlerle çöp şutu kurulumunda kullanılan araç ve gereçleri kullanımının öğretilmesi, montaj öncesi sahada gerekli önlemlerini alarak hazırlık yapılması, montaj yöntemleri, çalışma becerileri hakkında gerekli bilgileri kapsamalıdır. Bu çalışmada personelin kurulum esnasında uygulaması gereken işlemler, bir çöp şutu üzerinde olması gereken bilgi ve buna benzer konularda bilgiler verilerek çalışanların yanında bu işin onay merciinde bulunan iş veren, saha amirleri veya şantiye şeflerinin farkındalığını artırılması amaçlanmıştır. Böylelikle onay mercinde bulunan insanlar montaj esnasında işe uygun kişisel koruyucu donanım ve kaldırma yükleme ekipmanları kullanılmasını sağlayarak kurulum esnasında çalışan sağlığını azami derecede korunmasına katkıda bulunacaklardır. ORCID NO: 0000-0001-7076-7766

Anahtar Kelimeler: Çalışan Sağlığı, Çöp Şutları, İş Güvenliği, Kurulum, Montaj, Montaj Personeli 


Keywords: