KAYIT VE KONAKLAMA

KAYIT ÜCRETLERİ
Yurt İçi Katılımcı (Akademik Personel/Öğrenci/Sektörel Katılım) 400 TL
Dış Katılımcı (Akademik Olmayan ve Akademik Kimliği Bulunmayan - Firma ve İşletme Çalışanları ya da Sahipleri) 650 TL
Karma Sergi Katılım Ücreti (Her Eser İçin) 300 TL

 

KATILIMCILAR İÇİN KAYIT VE ÖDEME BİLGİLERİ

 1. Kongreye yurt içinden katılacak bütün katılımcılar (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri dahil) 400TL, firma çalışanları ve akademik kimliği bulunmayan katılımcılar, kamu kurumlarında görevli olan çalışanlar ise 650 TL, yurt dışından katılacak olanlar ise 300 EURO katılım ücreti ödeyecektir. 
 2. Bir yazar iki bildiri olmak üzere kongreye en fazla iki bildiri ile katılabilir. İkiden fazla sözel/poster bildiri sunmak isteyen her katılımcının 200 TL ek bildiri sunum ücretini ödemesi gerekmektedir. Kongremize gönderilen bildirilerde yazar sayısı 5 kişi ile sınırlandırılmıştır. 5 yazar üzerindeki çalışmalar hakkında ilgili yazarların çalışmaya ne türde katkı yaptığını gösteren resmi onaylı belge talep edilmektedir ve edilecektir. Bu belgeye sahip olmayan hiçbir çalışmaya kongremizde değerlendirme imkânı ve olanağı sağlanmayacaktır.
 3. KONGREMİZE DİNLEYİCİ VE İZLEYİCİ OLARAK KATILANLAR KAYIT YAPTIRMAK KAYIT ÜCRETİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. KONGREMİZDE YAKA KARTI UYGULAMASI YAPILMAKTA OLUP TÜM KATILIMCILAR KONGRE SÜRESİNCE YAKA KARTI TAKMAK ZORUNDADIR. YAKA KARTI OLMAYANLAR KONGREMİZDE BULUNAMAZ(LAR) ETKİNLİKLERDEN FAYDALANAMAZ(LAR).
 4. Kongremize gönderilen sözlü ve poster bildiriler eğer “YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA” Tezlerinden üretilmiş ise ilk sırada ilgili çalışmanın sahibi ve ikinci sırada ise danışmanın ismi yer almalıdır. Danışman; çalışmada isminin yer almasını istemiyor ise bu durum mutlaka Yazar Notu: ……….. şeklinde çalışmanın sonunda belirtilmelidir.
 5. Akademik teşvik bünyesinde yer alan Karma sergi için katılım ücreti ise her bir eser için 300 TL’dir. İki veya daha fazla eser sunmak isteyenlerin ekstra eser sunum ücreti ödemesi gerekmektedir.
 6. Karma sergi katılım belgesi sadece eser sunan katılımcılara verilecektir, poster bildiri sunan katılımcılar karma sergi bünyesinde yer almayacak ve bu katılımcılara sergi eser sunum belgesi verilmeyecektir. Karma sergide sunulan eserler hardcopy şeklinde kongreye getirilmek ve sergilenmek zorundadır. Kongreye getirilen karma sergi eserleri kongrede oluşturulan jüri tarafından değerlendirilecektir. Hiçbir eser içerisinde hangi taraf ya da yönde olursa olsun siyasi bir propaganda içeriği olmayacak, olanlar ise sergilenme hakkını kaybedecektir. Eserler mutlaka bilimsel içerikli olup katılımcılara bilimsel anlamda katkı sağlayacak içerikte olacaktır. Eserlerin ölçüsü yukarıdan aşağıya 70 cm sağdan sola 50 cm kuşe baskıya yapılmış resim formatında olacaktır. Eserlerin ismi mutlaka eser üzerinde başlık şeklinde belirtilecektir. Bu eserlerde en fazla iki isim olabilir. İki isimden fazla olan eserler sergilenme hakkını kaybedecektir.
 7. POSTER Bildiri sunanlar posterleri hardcopy olarak değil PDF olarak FLAŞ disk içerisinde kongremize getirmelilerdir. Poster bildiriler asılma yöntemiyle değil slayt sunum şeklinde sunulmaktadır.
 8. Sadece kayıt ücreti yatıran katılımcılara "KATILIM BELGESİ" verilecektir. Birden fazla yazarlı bildirilerde “Katılım Belgesi” almak isteyen yazarların mutlaka kongre kayıt ücretini yatırmış olması ve kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir. Aksi takdirde bu katılımcılara Katılım Belgesi verilmeyecektir. Bildiride ismi olan, kayıt yaptıran katılımcıların katılım belgelerini bildiriyi sunan katılımcı da alabilmektedir. Bildiride ismi bulunan diğer yazarların kongreye katılması halinde yazar başına 500 TL ödeme yapmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde katılım belgesi verilebilmektedir.
 9. Kayıt ücretlerine sabah ve akşam yemekleri dâhil değildir. Öğle ve akşam yemeği almak isteyenlerin otelde konaklıyor olmaları gerekmektedir. Otelde konaklayanlar için kongre otelinde kongremiz adına indirim yapılmaktadır. Ayrıca farklı konaklama şekli otel tarafından katılımcılara sunulmaktadır. Otelde konaklayan katılımcıların otelde tam pansiyon, yarım pansiyon ve oda kahvaltı şeklinde konaklayacaklarını kongre öncesinde otel yetkililerine bildirmeleri gerekmektedir. Bu durum nedeniyle oluşabilecek sorunlardan kongremiz ve kurumlarımız sorumluluk kabul etmeyecektir. Kongre süresince gün boyunca çay, kahve ve ikramlar gerçekleştirilmekte olup her katılımcı bu imkândan faydalanabilecektir.
 10. Otele konaklama için rezervasyon yaptırırken mutlaka kongre için geldiğinizi belirtiniz. Kongre katılımcılarına özel indirim yapılmaktadır. Bu bilgiyi vermezseniz indirimden yararlanamazsınız.
 11. 11 Mart 2019 tarihine kadar yapılan ödemeler kabul edilecektir. Bu tarihten sonra yapılan ödemeler dikkate alınmayacak ve bildiriniz kabul edilse de kongre kitapçığında yer almayacaktır.
 12. Kongre katılım ücreti, kongre hesabına yatırıldıktan sonra ödeme dekontu info@guvenplus.com.tr adresine gönderilmelidir. Ödeme dekontu ilgili adrese ulaştıktan sonra davet mektubunuz tarafınıza e-posta ile iletilecektir. Kabul ve davet yazıları ödemesi yapan katılımcılara verilmektedir. Ödeme yapılmadan hiçbir katılımcıya davet ve kabul mektubu verilmemektedir. Davet mektupları katılımcılara mail üzerinden pdf olarak gönderilmektedir.
 13. Kongrede sunulacak olan tüm bildiriler sadece geniş özet şeklinde kongre kitapçığında yer alacaktır. Bildiride ismi bulunan tüm yazarların isimleri sıralı olarak özet içerisinde yer alacak, sadece bildiriyi sunan ya da bildiriyi sisteme yükleyen sistem bilgisi “üyelik bilgisi” olan katılımcının kurum bilgileri bildiri özetine dâhil edilecektir. Bildiride yazar sayısının birden fazla olması diğer yazarların kurum bilgilerinin özet üzerinde yer almasını gerektirmemekte ve zorunluluk oluşturmamaktadır. Bu bilgilerin dışında talepte bulunan katılımcıların talepleri kabul edilmeyecektir. Tüm katılımcılar bu kuralları kabul etmiş ve şartları kabul ederek kongremize katılım sağlamışlardır.
 14. Kongremizde sadece 500+ üzeri geniş bildiri özeti kabul edilmektedir. Geniş özet şablonu kongremizin web sitesinde belirtilmiştir. Araştırma uygulama çalışmalarında mutlaka araştırmanın kısıtları, problemi, amacı, kapsamı, yöntemi, bulguları ve sonuç bilgilerine yer verilmelidir. Literatür ve derleme çalışmalarda ise amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonuç kısmına yer verilmelidir. Araştırma uygulama çalışmalarında kurum ve etik kurul izni gerektiren durumlarda mutlaka kurum ve etik kurul bilgileri çalışmanın yöntem kısmında verilmelidir. Bu bilgilerin eksikliği durumu karşısında oluşabilecek olumsuzluklardan kongremiz sorumlu olmayıp sisteme çalışmayı yükleyen üye birinci ve diğer yazarlar sıralı olarak sorumlu tutulacaktır. KONGREMİZDE TAM METİN İSTENMEMEKTEDİR. Bu nedenle yazarların tam metin göndermemeleri gerekmemektedir.
 15. Dileyen katılımcılar BİLDİRİLERİNİ TAM METİN VE MAKALE FORMATINDA grubumuzda yer alan dergilerimizin kurallarına uygun şekilde düzenleyerek İLGİLİ YAYININ KONUSUNA GÖRE YİNE İLGİLİ DERGİYE ÜYE OLUNARAK MAKALE FORMATINDA ÇALIŞMALARINI gönderebilmektedirler. Bildirinin kongremizde sözlü ya da poster olarak sunulmuş olması bu çalışmaların dergilerde kesin basılacağı anlamını taşımamaktadır. Dergi yönetimi ve makale yayın süreci ilgili dergilerin kendi yetkisinde ve yönetimindedir. Dergi yönetimi ilgili çalışmaları kendi süreci içerisinde değerlendirip uygun bulması durumunda yayınlamaktadır. Bildirilerin sözlü ya da poster olarak sunulmuş olması dergilerde yayınlanacağı anlamını taşımadığı gibi hakem sürecine tabi olmayacağı anlamını da taşımamaktadır. Her çalışma dergilerin editör ve hakem sürecine tabi tutulmaktadır. Ancak değerlendirme ve hakem süreci tamamlayan çalışmalar yayına alınmaktadır. Kongre ve kongre yönetiminin dergi ile dergi yönetimleri üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.

 

KAYIT ÜCRETİNE DÂHİL OLAN HİZMETLER

 • Bilimsel Toplantılara Katılım
 • Kongre Karton Çanta 
 • Basılı Materyaller (Yaka Kartı, Katılımcı Belgesi, Tanıtım Kitapçığı)
 • Kongre Programı
 • Gün Boyu İkramlar
 • Öğle Yemeği (Bildirinin sunulduğu gün için geçerlidir)
 • Geniş özet bildirilerin yer alacağı e-kitap (Kongre sonrası internet sitesinden ilan edilecektir)

 

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

 • 01 Aralık 2018 tarihine kadar yapılan iptallerde kongre katılım ücretinin %50’si iade edilir.
 • 01 Ocak 2019 tarihinden sonra yapılan iptallerde kongre ücreti iade edilmez.
 • Kongre ücret iadeleri kongre bitiminde katılımcıya havale edilir.

 

 

Hesap Bilgileri: GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş.

HESAP NO

ŞUBE KODU

IBAN NO

PARA CİNSİ

BANKA ADI

0093092 1363 TR160006400000113630093092 TL İŞ BANKASI İMSAN SANAYİ SİTESİ ŞUBESİ
0016252 1363 TR220006400000213630016252 EURO İŞ BANKASI İMSAN SANAYİ SİTESİ ŞUBESİ

 

Kongre Merkezi

http://www.demorahotel.com.tr/

Esat Caddesi No 51 Kavaklıdere Ankara

Tel: +903124270600

Fax: +903124170613