BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ
ÖZEL SPOR SALONLARINDA ZEMİN SORUNLARININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ TEHDİT RİSKLERİ
 
Spor salonlarının iş sağlığı ve güvenliği önemi üzerine yapılan bu araştırma, özel spor salonlarında meydana gelen zemin sorunlarının çalışanlar için oluşturabileceği tehdit risklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, farklı özel spor salonlarında çalışanları ve bu alanlardaki zemin sorunlarını kapsamaktadır. Zemin sorunları, potansiyel kayma ve düşme gibi tehlikeleri içermektedir. Ayrıca, çalışma, özel spor salonlarının iş sağlığı ve güvenliği politikalarını da ele almaktadır. Araştırmanın yöntemi, literatür taraması ve alan araştırmasının bir kombinasyonunu içermektedir. Farklı spor salonlarında gerçekleştirilen vaka çalışmaları incelenmiş ve bu salonlardaki zemin sorunları ile ilgili riskler değerlendirilmiştir. Bulgular, zemin sorunlarının çalışanlar üzerinde ciddi tehdit riskleri oluşturabileceğini göstermektedir. Özellikle, kaygan zeminler ve düzensiz yüzeylerin kazalara neden olabileceği belirlenmiştir. Ayrıca, spor salonlarının iş sağlığı ve güvenliği politikalarının, çalışanların güvende olmasında kritik bir rol oynadığı görülmüştür. Sonuç olarak, özel spor salonlarında zemin sorunlarının çalışanlar üzerindeki tehdit riskleri ciddi bir konudur. Bu risklerin etkili bir şekilde yönetilmesi, çalışanların güvende olmasını sağlamak açısından hayati öneme sahiptir. Bu çalışma, spor salonlarındaki yöneticilere, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına ve politika yapıcılara bu alandaki önemli bir rehberlik sunmaktadır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için bu risklerin göz önünde bulundurulması kritik bir adımdır. ORCID NO: 0000-0002-1616-8671, 0000-0002-4543-4123, 0000-0001-7925-5142

Anahtar Kelimeler: Spor Salonları, Tehdit Riskleri, Çalışan Güvenliği, Risk Değerlendirmesi, Kazaların Önlenmesi, İş Güvenliği Politikaları, Kaygan Zeminler, Düzensiz Yüzeyler 


Keywords: