BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serenay ÇALIŞ
DİJITALLEŞEN İŞ YERLERI DAHA SAĞLIKLI VE GÜVENLI MI?
 
Hayatın her alanında yer alan teknoloji artık tahayyül edilemeyecek, aklın sınırlarını gerçekten zorlayan ve karşılaştıkça hayranlık ve merak uyandıran değişimleri ve sonunda da dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Bu yenilikler hayatı, çalışmayı, ilişkileri kolaylaştırarak ve hatta detaylı düşünmeye gerek kalmadan ihtiyaç duyulan bilgiyi ve seçenekleri insanlara sunarak insanlığın geleceğinin ön görülmesini de zorlaştırmaktadır. Her şeyi kolaylaştıran bu yeniliklerin iş yerlerinde de hem üretim hem kalite hem de iş sağlığı ve güvenliği gibi çalışanı ve iş yerini doğrudan ilgilendiren süreçlerde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltarak başarı getireceği düşünülmektedir. Aslında iş sağlığı ve güvenliğinde de amaç, çalışanın yaptığı işin çalışana en uygun şekilde olmasını yani çalışan için işin kolaylıkla yapılabilmesini sağlamaktır. Bu çalışma ile dijitalleşmenin iş sağlığı ve güvenliği alanında faydasının olup olmadığı, hangi teknolojilerin iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği için kullanıldığı, kullanılan teknolojilerin iş yerlerinde her zaman gerekli olup olmadığı konuları üzerinde durulmuştur. Çalışma, literatürde ve alan dizininde yer alan akademik kaynakların, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen uluslararası kurum ve kuruluşların bu konudaki raporlarının incelenmesi yolu ile derlenmiştir. İncelenen kaynaklar neticesinde dijitalleşmenin iş sağlığı ve güvenliği açısından olumlu ya da olumsuz olarak net sonuçlarının olmadığı, ilerleyen zamanlarda bu sonuçların daha doğru görülebileceği, her zaman çalışanlar için dijitalleşmenin olumlu şekilde neticelenmeyeceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Dijitalleşme 


Keywords: