BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Turgay DURUEL, Bahadır GÜLSÜN
TEL EREZYON TEZGAHINDA KARARSIZ BULANIK DİLSEL TERİM TEMELLİ SWARA VE ARAS TABANLI RİSK DEĞERLENDİRMESİ
 
İş Sağlığı ve Güvenliği, alanı bütün dünyada olduğu gibi artık Ülkemizde de son derece önemli bir displinler arası bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanının da en önemli çalışması risk değerlendirmesi olarak görülmektedir. Objektif olarak yapılan risk değerlendirmesi birçok kazayı önceden alınacak tedbirler ile önlenebilmektedir. Bu yaklaşım proaktif yaklaşım olarak bilinmektedir. Tehlike ve risklerin kazaya dönüşmeden önlenmesi ülkemiz için hem maddi hem de manevi olarak birçok kazanımlar sağlar. Bu çalışmada makine ve metal sektöründe yeni nesil tezgah olarak adlandırılan Tel Erozyon tezgahında klasik risk değerlendirmesinden farklı olarak, genellikle Endüstri mühendisliği alanı başta olmak üzere son yıllarda sıklıkla kullanılan Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) tekniklerinden SWARA ve ARAS yöntemlerini kararsız bulanık kümeler ile entegre ederek, tezgahta bulunan risklerin sıralaması yapılmıştır. Risk değerlendirmesini üç uzman tarafından yapılmıştır. Birinci uzman İş güvenliği uzmanı, ikinci uzman atölye şefi ve üçüncü uzman olarak Tel Erezyon tezgahında çalışan tecrübeli çalışandan oluşmaktadır. Uzmanlar tarından tezgahta olabilecek en önemli beş risk tespit edilmiştir. Bu riskler Kararsız Bulanık Dilsel Terimler (KBDT) ile SWARA yöntemi kullanılarak, risklerin ağırlıklandırılması yapılmıştır. Risklerin sıralaması ise KBD-ARAS yöntemi ile yapılmıştır. Risk değerlendirmesinde kullanılan olasılık, şiddet ve sıklık parametreleri AHP yöntemi ile Superdecisions yazılım programı kullanarak bulunmuştur. Uzman ağırlıklandırması ise CRITIC yöntemi ile yapılmıştır. Yapılan risk değerlendirmesi sonucu oluşan risk önem sırası, Finne-Kinney risk değerlendirme sonucu yapılan risk önem derecesi sıralaması ile karşılaştırılmıştır. KBD-SWARA/KBD-ARAS yöntemi ile önerilen risk değerlendirmesi uzmanların terettüdünü minimize ederek daha objektif bir değerlendirme yapılmasına katkı sağlayacaktır. (Bu çalışma 1.yazarın Doktora tezinden üretilmiştir) Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından FDK-2023-5593 Proje no ile desteklenmektedir. ORCID NO: 0000-0002-3433-213X

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, KBD-SWARA, KBD-ARAS, Tel ErozyonTezgahı 


Keywords: