BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erman ÇETİN, Mustafa YILDIZ
SERAMİK ÜRETİMİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK DEĞERLENDİRMESİ:ÇANAKKALE İLİNDE BİR UYGULAMA
 
Sunulan çalışmada, Çanakkale ilinde faaliyet gösteren bir seramik işletmesinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerin belirlenmesi amaçlandı. Çalışmada, risk değerlendirmesi Fine & Kinney metodu ile gerçekleştirildi. Tespit edilen riskler; seramik karo üretimi proses bölümlerine göre riskler, düzeylerine göre riskler, etmen türlerine göre riskler ve şiddetlerine göre riskler olarak sınıflandırıldı. Elde edilen bulgular incelendiğinde; işletmede masse hazırlama, presleme, kurutma, sırlama, pişirme ve paketlemeden oluşan 6 bölümde toplam 154 adet risk tespit edildi. En çok riskin sırasıyla masse hazırlama, paketleme ve sırlama işlemlerinin yapıldığı bölümlerde gözlendiği dikkati çekti. İşletme bölümlerinin %36 oranında orta düzey risk, %31 oranında yüksek düzey risk ve %16 oranında kabul edilemez düzey risk içerdiği belirlendi. Risk seviyelerinin çalışanların tehlikeli davranışları, çalışma ortamındaki mekanik etmenler ve çalışma ortamındaki fiziksel etmenlere bağlı olarak artış gösterdiği saptandı. Bununla birlikte, işletmede kabul edilemez risk seviyesi (400
Anahtar Kelimeler: Fine&Kinney Metodu, İş Güvenliği, İş Sağlığı, Seramik İşletmesi 


Keywords: