BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ZEKİ, İsmail Macit ZEKİ
KAMU KURUMLARININ İSG POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BELEDİYE ÖRNEĞİ
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler, İSG politikalarını internet üzerinden yayınlamaya başlamıştır. Politika belgesi, ilgili mevzuata uyum konusunda veya genel kabul görmüş kurallara göre, açık şekilde kurumun en üst yöneticisi aracılığı ile duyurulmasını sağlayan belge olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte İSG konulu politika belgelerinde, işverenin çalışanlarına ve çalışmalarından etkilenen kesimlere ilişkin sorumluluğu açıkça ifade edilmeli, ne tür tedbirler alınacağı vurgulanmalıdır. Çalışmamızda büyükşehir belediyeleri özelinde İSG politikasını resmi internet sayfalarında yayınlayan kurumlara ilişkin karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular tablolar aracılığı ile açıklanmıştır. Ortak ve farklı noktalar belirlenmiştir. İSG ve çevre politika belgelerinin eş zamanlı yayınlandığı kurumlar tespit edilmiştir. Bununla birlikte belediyelerin yayınlamış olduğu politika belgeleri ile diğer kamu kurum ve üniversiteler örnekleri açıklamalı olarak kıyaslanmıştır. 6331 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile bakanlık tarafından yayınlanan rehberler birlikte değerlendirilmiş, bir belediyenin İSG politikasının temel taşları ortaya çıkarılmıştır. Politika belgesi kamuoyu ve halk nezdinde kurumu bağlayıcıdır. Uygulamalar ile belgede yazılanların uyumlu olmaması yönetimin bir işi göstermelik yaptığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Çalışanlar tarafından İSG politikasının bilinirliği ve uygulaması tüm kurumlarda araştırılmalıdır. Politika belgesinde yazan hükümlerin güncelliği ve işlevi ölümle sonuçlanan her iş kazasından sonra yeniden değerlendirilmelidir. Sonuç olarak politika ile açıkça deklare edilen ve işverence konulan taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda bir İSG denetim ekibi, birimi görevlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İSG, İşletme, Politika, Yönetim 


Keywords: