BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Volkan MEDENİ
ÇALIŞMA HAYATINDA BERİLYUM MARUZİYETİ VE SAĞLIK ETKİLERİ
 
Berilyum, yüksek teknoloji endüstrilerinde kullanılan önemli bir hafif metaldir. Solunması insan sağlığına zarar verebilir ve kronik berilyum hastalığına yol açabilir. Maruziyet, metal üretimi ve kullanımıyla ilgilidir ve dünya genelinde birçok sektörde görülür. Bu, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir sorun haline gelmiştir. Berilyumun düşük yoğunluğu, yüksek sertlik ve erime noktası, yüksek teknoloji uygulamalarında tercih edilen bir metal yapar. Berilyum içeren alaşımlar elektronikten havacılığa kadar birçok sektörde kullanılır. Bu maruziyet, berilyumun sağlık ve endüstri açısından karmaşık bir sorun olduğunu vurgular. Berilyum işçileri üzerinde yapılan araştırmalar, berilyuma maruz kalan işçiler arasında akciğer kanseri riskinde belirgin bir artış olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, çözünür berilyum cilt teması berilyum duyarlılığına ve dermatite yol açabilir. Kronik berilyum hastalığı, düşük berilyum dozlarına maruz kalan genetik olarak duyarlı kişilerde ortaya çıkabilir ve akciğerlerde granülomatöz bir bozukluğa yol açar. Maruziyet kesildikten sonra bile hastalık ilerleyebilir ve solunum yetmezliği riski taşır. Genetik faktörler ve maruziyet özellikleri hastalığın seyrini etkileyebilir. Berilyum, çeşitli hastalıklara neden olabilir ve kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. Akut berilyum hastalığı nadirdir, ancak kronik berilyum hastalığı ölümcül olabilir ve solunum sorunlarına neden olur. Cilt temasının önlenmesi önerilir. Berilyuma maruz kalımın genetik özellikleri, kronik berilyum hastalığına duyarlılık ve tanı yöntemleri üzerine önemli bilgiler sunar. HLA sınıf II epitopları ile ilişkilendirilen genetik faktörler, hastalığın gelişiminde rol oynar. Berilyum duyarlılığını ve hastalığını tanılamak için berilyum lenfosit proliferasyon testleri yaygın olarak kullanılır. Tedavi seçenekleri sınırlıdır ve hastalığın kontrolüne odaklanır. İşyerlerindeki maruziyeti azaltmak için yasal sınırlamalar, koruyucu önlemler ve tıbbi gözetim önemlidir. ORCID NO: 0000-0002-2544-5781

Anahtar Kelimeler: Berilyozis, İş Sağlığı, Metaller. 


Keywords: