BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet İnce, Mehmet ALTUĞ
İŞ GÜVENLİĞİNDE EĞİTİMİN KAZA ORANLARINI AZALTMADAKİ ROLÜ VE BİR UYGULAMA
 
Bu çalışma, pamuk ipliği üretimi gerçekleştiren bir fabrikada iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma süreci 01.01.2021 ile 31.12.2022 tarihleri arasında, toplam 2505 çalışanın katıldığı İSG eğitimlerinin incelenmesi, katılımcı değerlendirme formlarının analizi ve iş kazası kayıtlarının gözden geçirilmesi sonucunda elde edilen verileri kapsamaktadır. İşyerimizde toplamda 6 tam zamanlı İş Güvenliği Uzmanı ve 2 tam zamanlı işyeri hekimi görev almaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış eğitim içeriğine dayanarak, işyerimizdeki tüm çalışanlara (toplam 2505 kişi) 2021 yılında yıllık olarak kişi başına sekiz saatlik İSG eğitimi sunulmuştur. Bu eğitim, konferanslar, tartışmalar, soru-cevap oturumları ve gösteri yöntemleri kullanılarak verilmiştir. Eğitim sonrasında, katılımcıların İSG Uzmanları tarafından hazırlanan değerlendirme formundaki sorulara verdiği yanıtlar üzerinden yapılan değerlendirmeye göre, katılımcıların %95'i başarılı olarak değerlendirilmiştir ve "70 üzeri" puan almışlardır. Bu başarı oranı, yapılan eğitimin tekrarı ile %100'e çıkarılmıştır ve eğitim süresi 12 saate çıkartılmıştır. Çalışmanın özgünlüğü, kişilerin spesifik işleriyle ilgili eğitimi içeren bu ek 4 saatlik eğitimin iş kazası ve sonuçlarının azaltılmasında ne kadar etkii olup olmadığını ortaya koymaktadır. Bu süreçte gösteri ve uygulama yöntemleri kullanılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusundaki önemin ve etkili eğitimlerin iş kazalarını azaltmada ne kadar kritik olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca İSG kanunlarının uygulanması ve işyerlerinde güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği de belirtilmiştir. İş kazalarının azaltılması ve çalışanların sağlığının korunması için bu tür önlemler ve eğitimler son derece önemlidir. Verilen yönteminde yapılan değişim ve eğitim saatlerin artırılması sonucunda meydana gelen iyileştirme verileri de son derece önemlidir. ORCID NO: 0000-0002-4745-9164

Anahtar Kelimeler: Eğitim, İş Kazası, İş sağlığı ve güvenliği 


Keywords: