BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serkan GÜLERER, Emel CEYHUN SABIR
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İŞ ETÜDÜ TEKNİĞİ-HAZIR GİYİM İŞLETMESİ
 
Sanayinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile beraber çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği konusu büyük öneme sahiptir. İnsanın sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde çalışma hayatını sürdürebilmesi için ergonomi bilim dalı çalışanlar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada hazır giyim sektöründe ergonomik riskler değerlendirilmiştir. Hazır giyim işletmeleri emek yoğun işletmelerdir ve bu sebeple ergonomik riskler açasından ele alınmıştır. Hazır giyimde ürün bazında yapılan işlemleri türü ve sayısı değişebildiğinden riskler de değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada, fiziksel aktivite sayısının fazla olduğu pantolon üretimi izlenerek, tüm üretim aşamaları seçilmiş ergonomik riskler açısından etüt edilmiştir. Öncelikle iş etüdü metodu ile dizgisel bir yol izlenerek her üretim aşaması; faaliyet sayısı, faaliyetin işlem, taşıma, kontrol gibi etkinlik türü ve seçilmiş ergonomik riskleri açısından kategorize edilerek veri toplanmıştır. İşletmede çalışanlar doğrudan gözlem yoluyla incelenmiş ve ergonomik risklere yönelik görüntü ile de tespitler yapılmıştır. Seçilmiş ergonomik riskler ise beş adet olup ağır kaldırma, tekrarlayan hareketler, uzanma, çekme, dönme vb. hareketler, uzun süre çalışma ve yoğun odaklanma ve uygunsuz çalışma duruşları şeklindedir. Kumaştan giyim eşyası elde etmek için tüm süreç “hazır giyim” sektörünü kapsamaktadır. Hazır giyim sektöründe çalışan sayısı, verilen siparişe göre farklılıklar gösterir. Kumaşın depodan alınıp hazır giyim ürünü olarak paketlenip sevk edilmesine kadar birçok işlemden geçer. Hazır giyim üretiminde işlem sayısı çok fazla olduğu için çalışanların uzun yıllar bu işlemleri yoğun bir şekilde yapmaları sonucunda ergonomik açıdan büyük riskler oluşmaktadır. Bu çalışma ile hazır giyim işletmelerinde belirli metotlar kullanarak iş sağlığı ve güvenliği açısından ergonomik riskler tespit edilmiş ve çözüm önerileri ortaya konulmuştur. ORCID NO: 0000-0002-1012-7449

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Konfeksiyon İşletmesi ve Ergonomi, Ergonomik Risk Değerlendirmesi 


Keywords: