BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Süleyman DERMAN, Saliha ÖZPINAR
ÇALIŞANLARDA FARKLI İŞ RİSKLERİNİN MESLEK HASTALIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
 
Farklı iş risklerinin çalışanlarda meslek hastalıklarının oluşumuna olan etkilerini incelemektedir. Meslek hastalıkları, belirli bir iş veya meslek dalıyla ilişkilendirilen sağlık sorunlarıdır ve genellikle uzun süreli maruziyet sonucu ortaya çıkar. Araştırmanın temel amacı, farklı iş risklerinin meslek hastalıklarının sıklığı ve ciddiyeti üzerindeki etkilerini anlamaktır. Çalışmanın literatür taraması aşamasında, çeşitli endüstrilerde ve meslek gruplarında maruz kalınan risk faktörleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Kimyasal maddelere, ergonomik faktörlere, biyolojik ajanlara ve fiziksel etmenlere yönelik maruziyetlerin meslek hastalıkları üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Bulgular, farklı iş risklerinin meslek hastalıkları üzerinde farklı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin, kimyasal maddelere maruz kalan işçilerde solunum yolu hastalıkları daha yaygınken, ergonomik faktörlere maruz kalanlarda kas-iskelet sistemi sorunları daha belirgin olabilmektedir. Bu nedenle, meslek hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi için risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu faktörlere uygun koruyucu önlemlerin alınması büyük bir öneme sahiptir. Farklı iş risklerinin meslek hastalıkları üzerindeki etkilerini anlamak, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında kritik bir adımdır. Bu çalışma, farklı sektörlerde çalışanların maruz kaldığı risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu faktörlerin meslek hastalıkları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi açısından önemli bir katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Hastalıkları, İş Riskleri, Kimyasal Maruziyet, Ergonomik Faktörler, Biyolojik Ajanlar, Fiziksel Etkiler, İş Sağlığı ve Güvenliği, Literatür Araştırması, Koruyucu Önlemler, Çalışan Sağlığı 


Keywords: