BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail Macit ZEKİ, Özlem KAYA BABAYAVRUSU, Merve KARAMUSTAFA
VETERİNER HİZMETLERİNDE A’DAN Z’YE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI
 
Veteriner hizmetleri kapsamında hayvan barınakları yapmak ve işletmek büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında sayılmaktadır. Belediyelerin veterinerlik hizmet birimleri incelendiğinde faaliyetler rehabilitasyon faaliyetleri, kurban yeri, bakımevi ve petshop denetimleri, besleme hizmetleri, eğitim faaliyetleri, sahiplendirme, hayvancılığı destekleme hizmetlerinden oluşmaktadır. Çalışanlar hem bakımevlerinde hem de sahada ve açık alanlarda fiziksel, ergonomik, kimyasal, biyolojik ve psikolojik etkenlere maruz kalmaktadırlar. Çalışmada belediyelerin veteriner hizmetlerinde çalışanların karşılaşabileceği muhtemel tehlike ve riskler ile alınması gereken tedbirler ele alınmıştır. Çalışma kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu’nun iş kazası istatistikleri incelenmiş, standartlar araştırılmış, çalışanlara yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu sektörde sıkça yaşanan iş kazalarının hayvan ısırıkları ve tırmalamalar, kayma düşmeler, el ve ayak sıkışmaları ve kesilmeleri, ağır kaldırma sonucu bel ve boyun yaralanmalarının olduğu tespit edilmiştir. Hasta hayvanlardan deri, bakteriyel ve zoonozik hastalıkların bulaşması, muayene alet ve ekipmanlardan bulaşabilecek viral ve bakteriyel hastalıklara yakalanma, kimyasal ve doğal gübrelerden kaynaklı zehirlenme ise çalışanların karşılaşabilecekleri biyolojik riskler olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda ise tüm bu risk ve tehlikeler dikkate alınarak belediyelerde görevli veterinerlik hizmetleri birimleri için yol gösterici olabilecek nitelikte bir rehber hazırlanmıştır. İşçilerin psikolojik dirençliliklerinin arttırılması için izlenmesi gereken yollara ilişkin önerilerde bulunulmuş, veterinerlik hizmetleri sırasında işçilerin kullanması gereken kişisel koruyucu ekipmanlar rehberde belirtilmiştir. Hazırlanan bu rehberin bakımevi tasarımında ve işletme süreçlerinde sıkça aranan bir kaynak olacağı değerlendirilmektedir. ORCID NO: 0000-0001-7052-4246

Anahtar Kelimeler: Veteriner Hizmetleri, Risk Analizi, Kişisel Koruyucu Donanımlar 


Keywords: