BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinan Cem UZUNGET
ARKEOLOJİ ALANINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 
Arkeoloji alanında İSG faaliyetleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda bulunan maddeleri ile ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge’de bulunan maddeleri ile ancak oldukça yetersiz bir şekilde düzenlenmiştir. Türkiye’de alanda gerçekleşen iş kazaları, faaliyetler gerçekleştirirken olası riskler ve alınacak önlemler ile ilgili ise somut veriler mevcut değildir.Arkeolojik çalışmalar mekan, iklim, coğrafya, personel nitelik ve niceliği, çalışma ortamının özellikleri vb. konularda farklılıklar göstermektedir ve arkeolojik çalışmalarda, bu farklılıklar gözetilerek temel iş sağlığı ve güvenliği önlemleri standart olarak alınmalıdır. Arkeolojik yüzey araştırması, kazı çalışması, restorasyon faaliyeti, müzecilik işleri gibi arkeoloji alanını ilgilendiren tüm çalışmalarda öncelikle organizasyon şeması, acil durum planı, tehlikeli durumların öngörüldüğü bir risk analizi hazırlanmalı, iş kazalarının raporlanması ve müdahalesi, yangın güvenliği, ilk yardım, KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanımı konularını içeren bir İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) politikası ve sorumluları belirlenmeli ve görevlendirmeler yapılmalıdır. Arkeolojik faaliyetlerde ilk değerlendirme yapıldıktan sonra olası riskler ile ilgili bilgilendirme yapılmalı ve gerekli önlemler alındıktan sonra çalışmalar başlamalıdır. Bu yaklaşım ihmal edildiğinde ciddi tehlikeli sonuçlar oluşturabileceği unutulmamalıdır. Bu sonuçlara neden olabilecek durumları fiziksel etkenler, kimyasal etkenler, biyolojik etkenler, ergonomik riskler, psikososyal etkenler, güvenlik ve ulaşım ile ilgili riskler olarak sınıflandırmak mümkündür. Derlememizde arkeoloji alanında yaşanan ve yazılı basında geçen kazalardan örnekler sunularak olası riskler belirtilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-7945-0113

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası 


Keywords: