BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kürşat TANRIVER, Mustafa AY, Senai YALÇINKAYA
ÇÖP ŞUTU TASARIMINDA RİSKLERİN YÖNETİLMESİ VE İYİLEŞTİRME STRATEJİLERİ
 
Günümüzde modern şehirlerin artışı ve hızlı kentsel büyümenin bir sonucu olarak atık yönetimi önemli hale gelmiştir. Binalardaki atık yönetiminin ilk adımlarından bir tanesi çöp şutlarıdır. Kaynağında ve temiz geri dönüşüm için çöp şutlarının kurulumu teşvik edilmelidir. Atıkların düzenli olarak toplanması, onların doğru şekilde işlenmesine ve çevreye zarar verme riskini azaltmaya olanak sağlamaktadır. Ancak, çöp şutlarının işleyişi sırasında oluşabilecek potansiyel riskler ve çalışan sağlığı meseleleri göz ardı edilmemelidir. Binalarda çalışan görevlilerin güvenliği, verimliliği ve motivasyonu için uygun önlemler alınmalıdır. Bu alandaki bilincin artırılması, her bina yönetiminin öncelikleri arasında olmalıdır. İş güvenliği standartlarına uymak, sadece çalışanların değil, aynı zamanda kullanıcıların ve toplumun faydasına olduğu bilinmelidir. Bu nedenle, çöp şutlarının tasarımından işleyişine kadar iş güvenliği ve çalışan sağlığı için kurallara uyulmasının hayati bir gereklilik asla unutulmamalıdır. Bu çalışmada çöp şutu kullanımı ve yönetimindeki farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Kullanım sırasında malzeme düşmesi, kimyasal madde teması, enfeksiyon, hava kalitesi ve yangın tehlikeleri gibi mevcut riskler ele alınmıştır. Her bir risk detaylı bir şekilde incelenmiş, çalışanların ve kullanıcıların bu risklere karşı alabileceği önlemler tartışılmıştır. Ayrıca iş güvenliği ve çalışan sağlığı ile ilgili stratejiler arasında bulunan eğitim programları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, düzenli risk analizleri, yangın güvenliği önlemleri, çalışma alanı düzenlemeleri ve acil durum planları gibi konular ayrıntılı olarak ele alınarak uygulanabilirlikleri üzerinde durulmuştur. ORCID NO: 0000-0001-7076-7766

Anahtar Kelimeler: Atık yönetimi, Çalışan sağlığı, Çevre sağlığı, Çöp şutları, İş güvenliği, Yangın güvenliği 


Keywords: