BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selin ASLANTAŞ
SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARINDA ÖNEMİ
 
İş sağlığı ve güvenliği, herhangi bir iş yerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumayı amaçlayan önemli ve sistematik çalışmalardır. İşletmelerde oluşabilecek tehlikeleri minimize etmek için süreç yönetimi ve kontrol uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Düzenli aralıklarla tekrarlanan iş güvenliği eğitimleri, çalışanların tehlikeli iş ortamlarında veya tehlikeli koşullarda doğru ve güvenli davranmaları gerektiği konusunda farkındalık kazanmalarını hedeflemektedir. Kullanıcıları tamamen farklı bir dijital ortama taşıyan ve duyusal deneyimleri simüle eden bir sistem olan sanal gerçeklik, bir kulaklık veya özel kontrol cihazları ile desteklenmektedir. Kullanıcılar, görsel, işitsel ve hatta dokunsal tepkiler aracılığıyla bu sanal dünyaya dahil olmaktadırlar. Geniş bir uygulama yelpazesine sahip olan sanal gerçeklik sistemleri tıp, eğitim, psikoloji vb. bilim alanında olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği alanında da giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sanal gerçeklik, tehlikeli koşulların güvenli bir ortamda simüle edilmesini amaçlayarak, çalışanların gerçek dünya deneyimine benzer bir deneyim yaşamalarını sağlamaktadır. Sanal gerçeklik sistemleri ile acil durumlar, yangınlar, kimyasal sızıntılar gibi tehlikeli konular ile ilgili eğitim verilirken, çalışanların ve eğiticilerin kendilerini riske atma ihtimali en aza indirilmiş olunmaktadır. Sanal gerçeklik tabanlı uygulamalarının iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında kullanımı, çalışanların güvenliğini artırmaya, potansiyel tehlikeleri ve bu tehlikelere bağlı riskleri azaltmaya yönelik çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu çalışmada sanal gerçeklik uygulamalarının iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği sürecine etkisi ve üzerinde durulmuştur. ORCID NO: 0000-0002-2028-8297

Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, Sanal gerçeklik, Koruma uygulamaları 


Keywords: