BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice GÜNEY
İSG KÜLTÜRÜNÜN OKULLARA YERLEŞMESİ SÜRECİNDE PROJE TABANLI ETKİNLİKLERİN ÖNEMİ: “İZMİR-MENDERES İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İSG BÜRO PROJELERİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER”
 
Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İş Sağlığı ve Güvenliği Bürosu tarafından gerçekleştirilmiş üç proje üzerinden İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün yaygınlaştırılmasında saha çalışmalarının önemini ve bu konudaki değerlendirmeleri kapsamaktadır. Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı tarafından 2019- 2022 tarihleri arasında; Ramak Kala Olayı Bilincinin Oluşturulması, İzmir Meslek Liseleri İSG Öğrenci Çalıştayı ve Katılımcı Okul Hijyeni Eğitimi isimli projeler gerçekleştirilmiştir. Bu projelerle Milli Eğitim Bünyesindeki okullar ile bu okulların idarecileri, öğrenci, öğretmen, veli, personel gibi hedef kitlelerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığının artırılması ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün yerleştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamak için gerçekleştirilmiştir. Projelerin hedef kitle üzerindeki olumlu etkisi ile amaçlarına istenildiği şekilde ulaşmış olması Proje Tabanlı İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin önemini ortaya koymuştur. Bu nedenle bu çalışma, İş Güvenliği Uzmanlarının faaliyetlerini planlanması sürecine proje tabanlı yaklaşımları katmalarının önemine yönelik bir yöntem önerisi sunmaktadır. Çalışmanın amacını; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yaygınlaştırma faaliyetleri ile bu konudaki temel hususlara yönelik farkındalık sürecine katkı sağlayabilme adına kurumların proje üretmelerinin önemini ortaya koymak ve teşvik edebilmek oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında; nitel araştırma yöntemlerinden durum (örnek olay) araştırması, veri toplama tekniği olarak görüşme ve doküman inceleme, veri analiz tekniği olarak, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Milli Eğitim, Proje, Çalıştay, Ramak Kala, Hijyen 


Keywords: