BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

E.Selcen DARÇIN, Murat DARÇIN
ÇOCUKLARIN MAĞDUR OLDUĞU TARIM TRAKTÖRÜ KAZALARI: 5 YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZ VE RİSK AZALTMA STRATEJİLERİ
 
Çocukların fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin tam olarak gelişmemiş olması, onları tehlikelere karşı daha savunmasız hale getirir. Çocuklar traktörler gibi tehlikeli araçların bulunduğu ortamlarda özellikle risk altındadırlar. Ayrıca, risk alma kültürünün ve çiftçilik yöntemlerinin nesilden nesile aktarılması çocukların maruz kaldığı kazalara katkıda bulunur. Para ve zaman baskısı, "Başıma gelmez" inancı, sağduyuya güvenmek ve eski çiftçilik yöntemlerinin devam etmesi gibi faktörler çiftçilerin risk alma eğilimlerini artırabilir. Savunmasız çocukların mağduru olduğu tarım traktörü kazalarının önlenmesi için eğitim, yasal düzenlemeler, gözetim ve teknolojik geliştirmeler gibi çoklu önlemler gerekir. Bu çalışmada, 2018-2022 yılları arasında kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlerle ilgili traktörlerin sebep olduğu ve mağdurları beş yaşından küçük çocuklar olan ölümcül iş kazaları analiz edilmiştir. Traktöre bağlı ölümlerinin en büyük mağduru beş yaşından küçük çocuklardır. İncelenen dönem içinde meydana geldiği tespit edilen kazalarda traktörlerin sebep olduğu tüm ölümlerin dörtte birinden fazlası, çocuk ölümlerinin de yarıdan fazlası beş yaş altı çocuklardır. Ölümcül traktör kazaları tarım sektörünün ciddi bir güvenlik sorunudur, ancak çocukların güvenliği için alınacak basit önlemler bu tür kazaların azaltılmasında önemli bir araçtır. Tarım çalışanları, işletmeciler, aileler ve düzenleyici otoriteler, bu önlemleri uygulayarak traktör kazalarının önlenmesine katkıda bulunabilirler. Bunun etkili bir şekilde yapılabilmesi için tarım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmaya yönelik çabaların artırılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca, bu alandaki araştırmaların devam etmesi ve daha fazla verinin toplanması, güvenlik politikalarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Sonuç olarak; ölümcül traktör kazalarının azaltılması, tarım sektörünün daha güvenli ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Beş yaş altı çocuk, Çocuk, İş sağlığı ve güvenliği, Tarım, Traktör, Ölümlü kaza 


Keywords: