BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat DARÇIN, E.Selcen DARÇIN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇALIŞMA DURUŞLARI
 
Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği giderek daha fazla önem kazanmaktadır. İşyerlerinde çalışanların sağlığını korumak için çalışma duruşu önemli bir faktördür. Ancak "iyi bir duruş" kavramı kişiden kişiye değişebilir. İş sağlığı uzmanları, doğru duruşun iş yerindeki yaralanma riskini azaltabileceğini vurgulamalıdır. Duruş için en önemli eleman omurgadır. Omurga, sırt sağlığı için hayati bir öneme sahiptir ve omurga sağlığı, sırt ağrısı gibi yaygın sorunları önleyebilir. Duruş, sadece sırt için değil, aynı zamanda üst ve alt vücut için de önemlidir. İşyerlerinde doğru çalışma duruşlarını sağlamak için ergonomik koşullar düzenlenmelidir. Doğru ergonomik düzenlemeler, çalışanların fiziksel rahatsızlıklarını en aza indirebilir. İş yerlerinde çalışanların rahat bir çalışma ortamına sahip olmaları gerekmektedir. Bel, boyun, sırt, kalça, omuz, boyun gibi vücudun birçok yerinde oluşan ağrının temel nedenlerinden biri doğru oturuşu bilmemektir. Yanlış oturma biçiminin tekrarlaması omurgada ya da vücudun herhangi bir yerinde dengesiz yük binmesine sebep olmaktadır. Bunun devamlı olması, yük binen kısımlarda probleme sebep olabilmekte ve yaşam kalitesini azaltan ciddi ağrılara sebep olabilmektedir. Sadece oturmanızı düzelterek ve ergonomik önerilere dikkat ederek, ağrılarınızda ciddi azalmalara ve iyileşme sürecini hızlandırmaya katkıda bulunabilirsiniz. Bu çalışmada doğru çalışma duruşları tartışılmıştır. Özellikle oturma pozisyonunda çalışmada duruşunun nasıl olması gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuştur. Sonuç olarak, doğru duruşun iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi büyüktür. İşyerlerinde çalışanların bilinçlenmesi ve ergonomik koşulların sağlanması, sırt sağlığını korumak ve iş yerindeki yaralanma riskini azaltmak için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Çalışma duruşu, duruş, nötr duruş, iş sağlığı ve güvenliği, oturma 


Keywords: