KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Bülent EKER

  

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Cengiz ANIK

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

Doç. Dr. Eray YURTSEVEN

Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN

Doç. Dr. Murat DARÇIN

 

YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Ayşe TÜRKSOY

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ 

 

SEKRETERYA

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Öğr. Gör. Can DEMİREL

Öğr. Gör. Ozan KARABAŞ

Öğr. Gör. Ömer GÜLTEKİN