KOMİTE VE KURULLAR

 

 

KONGRE BAŞKANI

Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU

  

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Eray YURTSEVEN

Doç. Dr. Murat DARÇIN

 

YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Kaya YILDIZ

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Michael KUYUCU

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Öğr. Gör. Can DEMİREL

Öğr. Gör. Ömer GÜLTEKİN

İsmail YAŞARTÜRK

Yusuf ÇUHADAR