BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kayhan DOĞAN, Tülay KORKUSUZ POLAT
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BAKIM ONARIM VE SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Otomotiv sektörü hem üretim hem de satış açısından asla cazibesini kaybetmeyecek sektörlerdendir. Bu konuda sektörün anahtar bileşenlerinden birisi de satış sonrası servis hizmetleridir. Satış sonrası servis hizmetlerinde hem üretim (bakım-onarım) hem de hizmet süreçlerinin kalitesi müşteri memnuniyetinin sürdürülebilir olması ve dolayısıyla araç satışlarının artması için önemlidir. Bakım-onarım faaliyetleri her araç sahibinin bir süre sonra alması gerekecek bir hizmettir. Araç sahiplerinin aldıkları aracın markasına göre bu hizmeti alabilecekleri birçok firma bulunabilir. Bu nedenle satış sonrası servis hizmetleri sunan firmalar, müşteri tercih edilebilirliklerini arttırmak için bakım-onarım ve hizmetlerinin kalitesini devamlı yüksek tutmalıdırlar. Ama bu bakım-onarım faaliyetleri gerçekleştirilirken, sektörde gerekli olan şartlar yerine getirilmediği takdirde bazı iş sağlığı ve güvenliği tehlike ve riskleri ile karşı karşıya kalmakta mümkündür. Bu çalışmada özel ve yetkili otomotiv istasyonları baz alınarak satış sonrası servis hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmiştir. Uluslararası bir otomotiv üreticisi ve dağıtıcısı için Kocaeli İli’nde hizmet veren satış sonrası servis hizmetleri firmasının uygulamaları ele alınmıştır. Öncelikle servis istasyonlarının çalışma ağı ve araçların bakım esnasında yapılan işlemler incelenmiştir. Araçların servis tarafından teslim alınmasından başlanarak müşteriye geri teslim edilmesine kadar yapılan tüm işlemler ve standartlara ait iş akış şemaları hazırlanmıştır. Daha sonra yüz yüze diyalog ve yerinde gözlemlere dayanarak servis istasyonlardaki olası tehlike kaynakları ve riskler belirlenmiş ve değerlendirilmiştir. Otomotiv satış sonrası servis hizmetleri sunulurken yaşanan iş kazaları, kazaların nedenleri ve bu kazalardan korunmak için uygulanması gereken yöntemler hakkında da bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Otomotiv Sektörü, Satış Sonrası Servis Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazaları, Risk Değerlendirme 


Keywords: