SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Merve ZEK, smail Macit ZEK
 


Keywords:KAMU KURUMLARININ SG POLTKALARININ KARILATIRILMASI: BELEDYE RNE
 
6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu ile birlikte kamu kurum ve kurulular ile zel irketler, SG politikalarn internet zerinden yaynlamaya balamtr. Politika belgesi, ilgili mevzuata uyum konusunda veya genel kabul grm kurallara gre, ak ekilde kurumun en st yneticisi aracl ile duyurulmasn salayan belge olarak ifade edilebilir. Bununla birlikte SG konulu politika belgelerinde, iverenin alanlarna ve almalarndan etkilenen kesimlere ilikin sorumluluu aka ifade edilmeli, ne tr tedbirler alnaca vurgulanmaldr. almamzda bykehir belediyeleri zelinde SG politikasn resmi internet sayfalarnda yaynlayan kurumlara ilikin karlatrmalar yaplmtr. Elde edilen bulgular tablolar aracl ile aklanmtr. Ortak ve farkl noktalar belirlenmitir. SG ve evre politika belgelerinin e zamanl yaynland kurumlar tespit edilmitir. Bununla birlikte belediyelerin yaynlam olduu politika belgeleri ile dier kamu kurum ve niversiteler rnekleri aklamal olarak kyaslanmtr. 6331 sayl kanun ve ilgili mevzuat hkmleri ile bakanlk tarafndan yaynlanan rehberler birlikte deerlendirilmi, bir belediyenin SG politikasnn temel talar ortaya karlmtr. Politika belgesi kamuoyu ve halk nezdinde kurumu balaycdr. Uygulamalar ile belgede yazlanlarn uyumlu olmamas ynetimin bir ii gstermelik yaptnn bir gstergesi olarak kabul edilebilir. alanlar tarafndan SG politikasnn bilinirlii ve uygulamas tm kurumlarda aratrlmaldr. Politika belgesinde yazan hkmlerin gncellii ve ilevi lmle sonulanan her i kazasndan sonra yeniden deerlendirilmelidir. Sonu olarak politika ile aka deklare edilen ve iverence konulan taahhtlerin yerine getirilmesi konusunda bir SG denetim ekibi, birimi grevlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: SG, letme, Politika, Ynetim