BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kamil Murat ONAT
İŞLETMELERDE EKİPMAN BAKIM ONARIMI
 
İşletmelerde ekipman bakım ve onarımları şiddeti yüksek kazaların olma potansiyeli olan çalışmalardır. Bu kazalar el aletleri kaynaklı el yaralanmaları, kaldırma operasyonlarından kaynaklı vinç kazaları veya yük düşmesi/ çarpması, enerji izolasyonlarının iyi yapılmaması sonucu elektrik şokları veya döner ekipmana kapılmalar, basınçlı/zehirli/yanıcı sıvı veya gazların açığa çıkması, yüksekten düşmeler gibi çok çeşitli şekillerde olabilir. Bu kazaların azaltılması; iyi işleyen bir iş izin sistemi, bakım prosedürlerinin yazılması ve eğitimlerinin personele verilmesi, ekipman modernizasyonu, iyi bir güvenlik kültürü, ( güvensiz davranışları raporlayan personel, etkin bir iş güvenliği eğitimi, işleyen bir ödül veya gerektiğinde ceza sistemi, liderlik ), bakımların arızi mi yoksa koruyucu bakım mı oldukları, bakımların zaman baskısının yoğunluğu, bakımcıların çalışma süreleri, yüklenici kullanımı yoğunluğu, yüklenicilerin seçilme ve eğitilme kriterleri, faktörlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Yukarıdaki faktörler ölçülmelidir. Bu ölçümler kaza sıklık / şiddet gibi artçıl ölçümlerden ziyade iyi saptanmış işletmeye özel öncül ölçütler olmalıdır. Bu ölçütler sadece ölçülerek takip edilmemeli ölçütlerin iyileştirilmesi için atılacak adımların tartışıldığı, yetki sahibi işletme personelinin katıldığı toplantılar düzenlenmelidir. Bu toplantıların çıktısı sağlıklı bir biçimde de takip edilmeli ve gerekleri yerine getirilmelidir. Saha personeline idarecilerin yaklaşımı dürüst, yapıcı ve iyi davranışları ödüllerin bir tarzda olmalıdır. Bu tarzın işletmede hissedilir bir etkinlikte olması işletme yöneticilerinin birincil görevidir. Son olarak sahada çalışan personele güvenilmelidir. Bakım prosedürleri olmalı ancak yazılan ile sahada yapılan arasında fark olabileceği unutulmamalıdır. Personelin hatalarından çok sorunları aşma konusunda gösterdikleri maharet ve yöntemlere odaklanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İSG, Ekipman, Bakım, Onarımı 


Keywords: