BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan TUNA, Mehmet TÜFEKÇİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖN LİSANS PROGRAMLARININ MÜFREDATLARININ İNCELENMESİ
 
2013 yılında 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun” yürürlüğe girmesiyle birlikte iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimine verilen önem artmıştır. Bu durum üniversitelerdeki ön lisans program sayılarını da arttırmaya başlamıştır. Hızlı bir şekilde açılan programlar bazı sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Her üniversite bölgelerinin özelliklerine ve eğitimci profiline göre kendi ders programlarını, ders içeriklerini ve kredilerini oluşturmuş, bu da İSG eğitiminde belli bir standarda değil çeşitliliğe yol açmıştır. Araştırmanın amacı, Türkiye’de ön lisans düzeyinde İSG eğitimi veren programların eğitim müfredatı incelenerek çeşitlilik gösteren İSG müfredatları arasında bir birlikteliğin var olup olmadığını tespit etmektir. Türkiye’de 2018-2019 yılları itibariyle öğrenci alımı yapan 101 İSG programından ulaşılabilen 80 programın ders planı ve ders içeriği, internet verilerine (Bologna Bilgi Sistemi, Bilgi Paketi ve Ders Programları) dayanılarak incelenmiştir. İnternet üzerinden ulaşılan dersler, dönem (birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü), zorunlu – seçmeli, kredi - Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS) ve içerik açısından incelenmiş ve birbirine yakın ya da farklı oluşları dikkate alınarak tasnif edilmiştir. Verilerin toplanma ve analizinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Üniversitelerdeki İSG ders müfredatları incelendiğinde standart bir uygulamanın olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmada farklı ders adları, farklı krediler ve farklı dönemlerde okutulan derslerle karşılaşılmıştır. Programlar arası bir birliktelik değil dağınıklık, kopukluk tespit edilmiştir. Programların açılışında birbirlerinden yararlanmaktan kaynaklı içerik ve uygulama yönüyle ortak olan programlar mevcut olsa da; derslerin içerikleri, kredi-AKTS ve uygulama ile teorik derslerin oranları yönleriyle programlar arasında tam bir uzlaşmadan söz edilemez. Bologna Süreci’ne dahil olan Türkiye Yüksek Öğretim Kurumlarının müfredatlarında halen daha bazı sorunların olduğu tespit edilmiştir. Kaliteli bir eğitim ve donanımlı meslek elamanları yetiştirmek, sektör ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış ders programları ile mümkündür. Bu nedenle ders programları hazırlanırken sektör paydaşlarıyla iş analizi yaparak İSG dersi kapsamında kazandırılması gereken yeterlilikler belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yeterlilik, Müfredat, İş Sağlığı ve Güvenliği 


Keywords: