BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinan PINARBAŞIOĞLU, Hümeyra ÖRÜCÜ
HAZIR GIDA DEPOLAMA TESİSİNDE ÇALIŞMA ORTAMININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Lojistik hizmetleri içerisinde giderek önemi artan konuların başında depolama hizmetleri gelmektedir. Taşınması gereken eşya ve ürünlerin belirli merkezlerde güvenle depolanması lojistik faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmaktadır. Depolama esas olarak kontrol, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, tekrar kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsar. Lojistik hizmetlerine giderek daha çok ihtiyaç duyulması ile birlikte tüm Dünyada ve ülkemizde hazır gıda depolama sektörü de önem kazanmaktadır. Sektörde erkek çalışanların ağırlıkta olduğu ancak kadın çalışanların da aktif olarak rol aldığı gözlemlenmiştir. Sektöre iş güvenliği açısından gerekli önemin verilmemesi ve büyümeyle doğru orantılı olarak çalışan sayısının da artmasıyla her geçen yıl iş kazası sayısının arttığı istatistiksel verilerde görülmektedir. Yüksek oranda iş kazası ve iş kazasına bağlı ölüm sayıları sektörde bir iş güvenliği açığının olduğunu göstermektedir. Sektörün hızlı çalışma temposu ve riskleri de bir araya gelince iş kazalarının gerçekleşme olasılığı önemli oranda artmaktadır. Nakliye, depolama, paketleme ve sevkiyat işlemlerinin taahhüt edilen zamanda tamamlanması zorunluluğu ve artan iş hacmine rağmen depolama alanlarının aynı hacimde artmaması nedeni ile çalışma koşulları açısından hem firma yetkililerinde hem de çalışanların üzerinde oldukça büyük bir baskı oluşmaktadır. Bu çalışmada, İzmir de bulunan hazır gıda depolama tesisi iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmiş, Check-list metodu ve Fine-kinney metodu ile her risk için ayrı ayrı düzeltici önleyici faaliyetler tanımlanmıştır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacı ile karşılaşılabilecek tehlikeler ve alınması gereken önlemler incelenmiştir. (Bu çalışma ilk sırada yer alan yazarın Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Depolama ve ambarlama, Hazır gıda deposu, check-list metodu, Fine-Kinney metodu, İş sağlığı ve güvenliği 


Keywords: