BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa Kemal ÖZBİLGER, Mehmet BARAN
YAPI ÇELİK KONSTRÜKSİYONUN KESİM İŞLEMİNDE RİSKLER VE ALINMASI GEREKLİ OLAN TEDBİRLER
 
Giriş: İş sağlığı ve güvenliği, ülkemiz ve diğer ülkeler için büyük önem arz etmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları, manevi boyutunun yanında ülke ekonomileri açısından da ciddi kayıplara yol açtığı bilinmektedir. Bunun sonucunda ülkeler; işyerinde ki çevresel etkileri de göz önünde bulundurarak işin yürütülmesi ile ilgili oluşabilecek tehlikelerden, risklerden, sağlığa zarar verebilecek durumlardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı gerçekleştirmek için iş sağlığı ve güvenliği alanında gerekli tedbirleri almak zorundadır. Dünyada ve ülkemizde çelik malzemesinin kullanımıyla birlikte inşaat sektöründe faaliyette bulunan işyeri ve çalışan sayısı her geçen gün artmaktadır. Çelik malzemesi inşaat sahasına/şantiye getirilmeden önce birçok işlemden geçmektedir. Çelik konstrüksiyon işleri; soğuk çelik imalatı ve büyük oranda yüksekte çalışma gerektiren montaj aşamasını kapsamaktadır. Çalışma şartlarından dolayı, çok tehlikeli sınıfta yer alması ve iş kazalarının büyük çoğunluğunun yapı sektöründe olması da dikkatleri kendine çekmiştir. Dünyada ve ülkemizde marka niteliğindeki; binalar, fabrikalar, köprüler, sanat yapıları, yollar ve tesislerin bir çoğu çelik konstrüksiyon metoduyla inşa edilmektedir. Bu nedenle, büyüyen ve hızlı gelişen sektörde iş sağlığı ve güvenliğinin denetim altında tutulması ve gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz eder. Çelik konstrüksiyon işleri, yapı elemanlarının çoğunun veya tümünün soğuk çelikten imal edilip inşası biten yapının tüm proseslerini kapsayan aşamalar bütünüdür. Bu çalışmada; Yapı çelik konstrüksiyonun kesim işleminde kullanılan makinalar; Şeritli testere, Oksijenli kesim, CNC oksijenli kesim, CNC plazma kesim makinalarında çelik konstrüksiyonun işlenirken oluşabilecek riskleri ve alınması gerekli olan tedbirler, bu alanda İSG uygulamalarının genel yükümlülükleri üzerine bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. (Bu çalışma ilk sırada yer alan yazarın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Çelik, iş sağlığı ve güvenliği, kesim 


Keywords: