BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif GÖKÇİLOĞLU ÇULCU, Emre ERGİN
TÜRKİYE'DE MESLEK HASTALIKLARININ 2017 VERİLERİNE GÖRE SON ÜÇ YILDAKİ GELİŞİMİ
 
Türkiye’de meslek hastalıklarına ait istatistiki verilerin kayıt altına alınmasında yaşanan sorunlar nedeni İle meslek hastalıklarına olan ilgi iş kazalarının gerisinde kalmıştır. Bu araştırmada Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerinden yararlanarak 2015 ile 2017 arasındaki yılları kapsayan üç yıla ait meslek hastalıklarının analizi yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı Türkiye’de meslek hastalıklarının sektörel ve bölgesel dağılımını inceleyerek gelişimi hakkında var olan literatüre katkı sağlamaktır. Konu ile ilgili tek bir sektör ve ya bölge ile yapılmış birçok çalışma olmasına karşın ülke genelinde ki sektör ve bölge olarak dağılımını inceleyen çalışma sayısı kısıtlıdır. Araştırma sadece meslek hastalığı verileri kullanılarak yürütülmüş olup kayıt dışı işsizler, bildirimi yapılmamış ve ya henüz kabul olmamış meslek hastalıkları dahil edilmemiştir. Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerindeki veriler incelendiğinde çalışan sayısına göre olması gereken meslek hastalıkları sayılarının beklenenin çok daha altında olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu araştırma da aynı zamanda meslek hastalıklarının bildirimlerinde olan eksiklikleri ortaya çıkartarak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasının sağlanması ve meslek hastalıkları bildirimindeki sıkıntıların giderilmesi için çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmanın sonucuna göre meslek hastalıklarının en yüksek olduğu faaliyet kolu, metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; ili, İstanbul; yaş grubu, 35 ile 45 yaş arası ve hastalık tanısı, solunum sistemi hastalıklarıdır. Meslek hastalıklarının bildirimlerinin çoğalması ve önlenmesinde atılacak ilk adım tanı süreçlerinin karmaşıklığının giderilmesi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Hastalığı, SGK İstatistikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği 


Keywords: