BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kürşat TANRIVER, Mustafa AY, Senai YALÇINKAYA
PASLANMAZ ÇELİK BACA TASARIMININ MONTAJ SONRASI ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ
 
Montaj personelleri, baca üreticilerinin yayınladığı kataloglarda belirtilen montaj şekillerine göre ürünlerin monte edilmesi, baca tiplerine göre baca geçme yönlerini dikkate alarak modülleri birleştirilmesi, bacanın taşıtılması için gerekli taşıyıcı ekipmanların doğru kullanılması ve montaj sırasında kendisine önceden verilen baca projesine uyarak iş güvenliği kuralları çerçevesinde en doğru baca montajının yapılmasından sorumludurlar. Yalnız uygulamada baca tasarımcısının sorumluluğu montaj personellerinden daha önce başlamaktadır. Doğru tasarım sonrası projeye göre yapılan montaj ancak tam anlamıyla misyonunu tamamlamış olmaktadır. Çelik Baca uygulamaları basit olarak tasarım ve montaj olarak ikiye ayrıldığı düşünüldüğünde; baca montajı bunun sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Bir bütünü oluşturan tasarım ve montajın birbirinden ayrı düşünülmemesi, tasarım aşamasının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu güvenli yanmanın devamı, zararlı gazların çevreye zarar vermeden atmosfere tehlikesiz boyutta ulaştırılması için kesinlikle gereklidir. Uygulama çalışmasında Paslanmaz Çelik Baca Montaj sonrası bacanın yalnızca montaj esnasında saha ve montaj kurallarına uyulduğunda misyonun tamamlanmadığı, montaj aşaması kadar tasarım aşamasının da bir o kadar önemli olduğunu uygulama çalışması ile gösterilmiştir. Saha montajında yapılan hataların yanında tasarım aşamasında yapılacak olası hatalar da İnsan ve çevre sağlığını etkilediği vurgulanarak bu konuda farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. Tasarım aşamasında bacaların mevcut yapılara göre konumlandırılması, asgari yüksekliğinin belirlenmesi ve baca kesit hesabının yapılması için bazı standartlar mevcuttur. Bu maddelerde yapılan bir eksiklik yüksek bir baca montajı yapılırken yaşanan kazalar kadar insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşacağı göz ardı edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Paslanmaz Çelik Baca, Baca Tasarımı, İş Güvenliği, Çalışan Sağlığı, Çevre Sağlığı 


Keywords: