BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kürşat TANRIVER, Mustafa AY, Senai YALÇINKAYA
PASLANMAZ ÇELİK BACA MONTAJLARINDA ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
 
Çelik baca montajı çok önemlidir. Çalışan montaj sırasında belirlenen iş güvenliği tedbirlerine uygun şekilde gerekli eğitimi almalı ve montaj uygulamalarında kullanacağı donanıma sahip olmalıdır. Bacalar yakıcı cihazlardan yanma sonucu elde edilen atık gazların insan sağlığına zarar vermeden en güvenilir yoldan atmosfere atılması gerekmektedir. Bu da yakıcı cihaza eklenen bacalarla mümkün olmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak montaj şekillerine göre ürünleri monte etmek ve saha montajı esnasında bilinmesi gerekli kuralların kavranmasını sağlamak amacıyla eğitimler verilmektedir. Adaylar sınav sonrası başarılı olduklarında Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından bacacı sertifikası alabilmektedir. Alınan bu eğitimlerle baca projesi hakkında bilgi sahibi olunması, baca montajında kullanılan araç ve gereçleri kullanımının öğretilmesi, montaj öncesi sahada gerekli önlemlerini alarak hazırlık yapılması, montaj yöntemleri, çalışma becerileri ve baca aksesuarları hakkında bilgi verilmesi amaçlanarak bacacı seviye 3 sertifikasına sahip personeller yetiştirilmektedir. Bu çalışmada personelin montaj esnasında hangi proseslere dikkat ettiği, bir bacanın üzerinde hangi etiketlerin olması gerektiği, nasıl okunması gerektiği ve buna benzer konularda bilgiler verilerek montaj yapan personelin yanında bu işin onay merciinde bulunan iş veren, saha amirleri veya şantiye şeflerinin farkındalığını artırılması amaçlanmıştır. Böylelikle onay mercinde bulunan insanlar hem sertifikasız personel çalıştırmayacak hem de montaj esnasında işe uygun kişisel koruyucu donanım ve kaldırma yükleme ekipmanları kullanılmasını sağlayarak montaj esnasında çalışan sağlığını azami derecede korunmasına katkıda bulunacaklardır.

Anahtar Kelimeler: Paslanmaz Çelik Baca, Baca Montajı, Montaj Personeli, İş Güvenliği, Çalışan Sağlığı 


Keywords: