BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Murat DARÇIN, E.Selcen DARÇIN
ÖLÜMLÜ TRAKTÖR KAZALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ: 2017-2021
 
Tarım, Türkiye’de en tehlikeli endüstrilerden biridir. Traktör kazaları tarım sektörünün ölümle neticelenme ihtimali en yüksek olaylarıdır. Günlük yaşamdaki kullanım alışkanlıkları ve sosyo-ekonomik koşullardan dolayı Türkiye’de traktörlere olan talep oldukça yüksektir. Ölümlü traktör kazalarıyla ilişkili faktörleri tanımlamak ve ölümleri azaltacak önerilerde bulunmak amacını taşıyan bu çalışmada 2017-2021 yıllarını kapsayan dönemde traktörlerin karıştığı ölümlü kazalara ilişkin olaylar kaza türü ve sebebi, sürücünün yaşı, kaza zamanı ve diğer faktörler açısından analiz edilmiştir. Traktörlerle ilişkili ölümlerin çoğu tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde meydana gelmiştir. İleri yaştakilerin ölüm oranı daha fazladır. Traktörlerin karıştığı ölümlerin en genel sebebi devrilmelerdir. Türkiye’deki traktörlerin önemli bir kısmı 25 yaşından büyüktür. Sürücüleri dış etkilerden koruyarak kaza ihtimalini azaltacak konforlu kabin veya kaza anında ağır yaralanma ve ölümleri önemli ölçüde azaltan emniyet kemeri ve devrilmeye karşı korunma yapısı gibi yeterli güvenlik donanımına sahip olmayan birçok eski traktörün ülkemizde halen kullanımda olması, devrilmeye bağlı ölümleri artırmaktadır. Rasyonel ömrünü tamamlamış eski model traktörleri kullanmaya devam etmek çok ciddi bir güvenlik riskidir. Özellikle traktör devrilmelerinde ölümlerini azaltmak için etkinliği kanıtlanmış devrilme koruyucu yapılarının (ROPS) kullanımının önemi farkındalık ve eğitim programları ile desteklenmelidir. Traktörlerin karıştığı trafik kazalarını azaltmak için, güvenli sürüş ve emniyet sistemleri mevcut traktör kullanımı teşvik edilmelidir. Emniyet kemeri ve devrilmeye karşı korunma yapısı olmayan eski model traktörlerin kullanım dışı bırakılması için ulusal teşvik politikaları geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, kaza, traktör, tarım 


Keywords: