BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih DURMUŞ, Fatma OĞUZ ERDOĞAN
KİMYA SEKTÖRÜNDE ACİL DURUM YÖNETİMİ
 
Kimya sektörü son yıllarda büyük bir gelişim ve ilerleme gösteren bununla beraber acil durum risklerinin arttığı bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimya sektörü diğer imalat sektörlerinden farklılaşmış, farklı tipte makine, ekipman ve özellikle hammaddelerin yoğun olarak kullanıldığı bir sektördür. Kendine has çalışma şartları içeren kimya sektörü aynı zamanda yine kendine has bir takım özel riskleri de bünyesinde bulundurmaktadır. Kimya sektörü başta çalışanlar olmak üzere, bütün insanlar ve çevre için tehlikeli üretim süreçlerinden ve bunun yanında birçok tehlike arz eden maddelerden oluştuğundan dolayı, farklı acil durum riskleri barındırmaktadır. Bu riskler en genel manada yangın, parlama, patlama, sızıntı, zehirlenme riski vb. olarak ifade edilebilir. Acil durumlar aniden ortaya çıktığından dolayı o an etkin bir müdahale yöntemi bulmak zordur. Bu nedenle kimyasal maddeler bulunan kuruluşlarda büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve bu muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olası zararlarının en az seviyeye indirilmesi amacıyla gerekli önlemler ve müdahale yöntemleri belirlenip acil durum planları ile dokümante edilmelidir. Etkin bir acil durum yönetimi ve planlama sayesinde kazaları tamamen önleyemesek bile etkilerini azaltmak mümkündür. Sanayileşme ile birlikte işletmelerde yoğun makineleşmeye geçilmesi, yüzlerce kimyasal maddenin üretim sürecine dâhil olması ve yeni kimyasallar üretilmesi sonucu işyeri ortamında çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen birçok tehlike ve risk ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ve dünyada kimya sektöründe meydana gelen acil durum kazaları incelendiğinde bu kazaların büyük bölümünün sızıntı ve patlama şeklinde meydana geldiği görülmektedir. Bu çalışmada birçok kimyasalın bir arada bulunduğu acil durum kazasının meydana gelme ihtimalinin yüksek olduğu gübre sektöründe gaz sızıntısı sonucu patlama meydana gelen bir kaza incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Acil Durum, Kimya Sektörü, Acil Durum Yönetimi, Acil Durum Planı, Tatbikat 


Keywords: