BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

E.Selcen DARÇIN
KADIN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI
 
Sürdürülebilir tarımsal üretim büyük ölçüde, en zorlu tarımsal çalışma türlerinden biri olan mevsimlik tarım işçiliğine dayanmaktadır. Kötü yaşam, seyahat ve çalışma koşulları dünya genelinde mevsimlik tarım işçileri arasında yaygındır. Bu işçiler, uygun olmayan çalışma ve yaşam koşulları nedeniyle ölüm ve yaralanmayla sonuçlanabilecek çeşitli risk ve tehlikelere maruz kalmaktadır. Özellikle az topraklı ve topraksız ailelerde yeterli geliri elde edemeyen kadınlar, geçimlerini sağlayabilmek için tarımsal istihdam olanaklarının daha fazla olduğu bölgelerde aileleriyle birlikte gezici ve/veya geçici tarım işçiliği yaparak tarım işçiliğinin her aşamasına katılmaktadır. Kadın tarım işçileri, hem üreme sağlığı tedavilerine erişimde karşılaştıkları zorluklar hem de çalışma ortamları açısından en yüksek düzeyde mağduriyet yaşayan kişiler olup, çocuklar ve yaşlılarla birlikte kazalar, yaralanmalar, hastalıklar ve erken ölümler açısından dezavantajlı grubu oluşturmaktadır. Diğer mevsimlik işçiler gibi kadın tarım işçileri de sosyal güvenceden, iş sağlığı ve güvenliği korumasından yoksun olarak çalıştırılmaktadır. Ayrıca çalışma yerlerine güvenli olmayan araçlarla ve uygun olmayan koşullarda götürülmektedirler. Tarımda çalışan kadınlar günün büyük bir bölümünü tarlada çalışarak geçirirken aynı zamanda çocuk bakmakta, yemek ve temizlik gibi işleri de yerine getirmektedir. Kadın mevsimlik işçiler, sağlıksız yaşam koşullarının getirdiği hastalıkların yanı sıra zehirlenme, yanma, düşme, elektrik çarpması ve boğulma gibi olası kaza riskleriyle de iç içe yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, mevsimlik tarım işçisi kadınların yaşam ve çalışma koşullarının bir sonucu olarak maruz kaldıkları olayları araştırmaktır. Bu dezavantajlı sosyal azınlık grubunun güvensiz ve aşırı kalabalık araçlarla yapılan taşıma kaynaklı ölüm ve yaralanmalardan sonra karşılaştığı en önemli risk tarım ilacı, ilaçlı ürün, bozuk gıda kaynaklı zehirlenmelerdir.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Kadın, Mevsimlik işçi, Tarım 


Keywords: