BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Orkun DALYAN, Hatice DALYAN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ÇALIŞMA İZİN PROSEDÜRÜNÜN ÖNEMİ
 
Çalışma izin sistemi, çalışma başlamadan önce çalışanın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları tespit edip önlemlerinin alınması için yapılan bir kontrol uygulamasıdır. Sistem tehlikeli olabilecek işlerin kontrol altında gerçekleşmesini sağladığı gibi, çalışanların sorumluluk bilinci arttıran, önceden hazırlıklı ve planlı çalışmalar yapılmasını sağlayan entegre bir sistemdir. Çalışma izini sistemi, denetimle ilgili birçok işlemin harekete geçirilmesini sağlayan bir mekanizmadır [1]. Oluşturulacak çalışma izin formları, yapılacak faaliyetin gerekli güvenlik önlemleri altında yapılması sağlar ve çalışma izni ile ilgili dokümanlar yapılacak işle ilgili tüm öngörülebilir tehlikelerin dikkate alınmış olduğunun net bir kaydı da tutulmuş olur. Hazırlanacak çalışma izinleri, her faaliyet kendisine özel riskler barındırdığı için faaliyete özel nitelikte olmalıdır. İşin sahibi, işin yapılışını kontrol edecek sorumlu şef, mühendis ve çalışmayı geçekleştirecek olan çalışanlar ilgili çalışma izin formunda belirtilmeli ve sorumluluk bilinci gereği çalışma izin formları imzalanmalıdır [2]. Ayrıca çalışma yapılacak alan, çalışmanın süresi, gerekli ise çalışma ortamındaki ölçülen değerler form üzerine işlenmelidir. Çalışma izin formları yetkili kişiler tarafından imzalanmadan önce yapılması planlanan işle ilgili iş güvenliği biriminin de katılımı ile risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Risk değerlendirmesi tehlike tanımlanması safhasında, çalışma izin prosedürü olmadan yapılan çalışmaların birer tehlike kaynağı olarak tanımlanması söz konusudur [3]. Alınması planlanan önlemler çalışma izin formuna eklenmelidir. İşi yürütecek yetkili iş güvenliği biriminin eşliğinde toolbox konuşmaları yaparak çalışanlara çalışma izni gereği olası tehlikeler ve önlemlerinden bahsedilmelidir. Bu çalışmanın konusu olan çalışma izin sistemlerinin iş akışı içerisindeki hangi safhalarında uygulanması gerekliliğini belirlemektir. Bu çalışmanın amacı kuruluşlardaki uygulanan proseslerin iş sağlığı ve güvenliği açısından güvenli yürütülmesinde çalışma izin sisteminin gerekliliğini vurgulamak farkındalık oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çalışma İzin Prosedürü, İş İzin Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği 


Keywords: