BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ferhat KÜTÜKÇÜ, Mehmet BARAN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞI KAYIT, TAKIP VE İZLEME PROGRMI (İSG-KATİP) İŞLEVI VE KULLANIMINDAKI SIKINTILAR
 
Giriş: İSG-KÂTİP sisteminin, çalışan, işveren ve İSG profesyonelleri açısından işlevi ve kullanımındaki sıkıntılarını ele alacağız. Çalışanlar açısından İSG-KÂTİP: Çalışanların (SGK’ lılar), bu sisteme giriş yetkilerinin olmamasından dolayı, hiçbir faydasını görememektedirler. Asıl bilgiye ihityacı olan çalışanların bu sisteme girememelerinden ve SGK, sağlık v.b. verilere ayrı platformlardan ve kısıtlı ulaşabildiklerinden dolayı sistemin mevcut ahlinin amacına ulaştığı söylenemez, bunun çözümü sistem çalışanlara da açılmalıdır. İşverenler açısından İSG-KÂTİP: İşverenlerin, bu sisteme anlam vermek konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Sadece iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli (diğer sağlık personeli) atamalarının yapıldığı bir sistem olarak görmektedirler. Bunun yerine tüm çalışanlarının KVKK(Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kapsamında tüm sağlık, SGK, çalışma bakanlığı verilerine, hizmet aldığı kişi veya kuruluşların sağladığı hizmetleri görebilmesi/ ulaşabilmesi gerekmektedir. İSG Profesyonelleri açısından İSG-KÂTİP: İSG profesyonellerinin, mevcut sistemde sadece firmalarının bilgilerine (adres bilgileri bile yetersiz olacak şekilde) ve çalışan sayılarını görebilmektedirler, olması gereken işe kabul olduktan ancak SGK kaydı olmadan evvel sürece müdahil olmaları gerekmektedir, çalışanların bilgilerine ulaşması ve işin işçiye uyumunu kontrol etme noktasında görevini tam anlamıyla yerine getirmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Mevcut İSG-KATİP sisteminin amacı, işlevi, kullanım sıkıntılarına değinme, tespitler, değerlendirme yeni İSG-KATİP sisteminin getireceği avantajların katma değeri ve bilinçlenmeden dolayı daha aktif kullanılması konusundaki görüşlere yer verilecektir. (Bu çalışma ilk sırada yer alan yazarın Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yapılan yükseklisans tezinden üretilmiştir).

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, İş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programı (İSG-KÂTİP) işlevi ve kullanımındaki sıkıntılar. 


Keywords: