BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail AKŞİT, Bahri GÜR
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA VERİLMESİ GEREKEN EĞİTİMLER ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI
 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarının, çalışanlarda farkındalık ortaya çıkarması iş kazası ve meslek hastalıklarının azalması yönünde fayda sağlaması ve bu uygulamalara bağlı olarak çalışanlardan olumlu yönde sonuçların alınması, İSG eğitimlerinin sürekliliği ve etkinliğine bağlıdır. Bu eğitimler mesleki niteliğe sahip olabileceği gibi oryantasyon niteliği de taşıyabilmektedir. Bu nedenle tehlike sınıfına göre planlanan eğitimlerin iş başlangıcında tamamlanması büyük önem arz etmektedir. Bir işletmede yapılan işin niteliğine bağlı olarak her aşamada işin yürütümü ve İSG yönünden gerekli tüm eğitim planlarının ilgili uzmanlarca yapılması ve kayıt altına alınması önemlidir ve bu amaçla gerekli bütüncül çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada İSG kapsamında çalışanlara verilen eğitimlerin etkisinin artırılması ve standardının yükseltilmesi amaçlanmıştır. Çalışanlara hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerin yerinde ve zamanında aktarılması İSG kültürünün geliştirilmesine büyük oranlarda katkılar sunabileceği savunulmaktadır. Eğitimlerin kayıt altına alınması takip sürecinde önemli olduğu gibi hukuki boyutta da önemlidir. Bu çalışmada İSG eğitimlerinin önemine vurgu yapılırken eğitim sürecinin takibi ve kayıt altına alınması için mevzuat çerçevesinde katılım formu geliştirilerek literatüre kazandırılmıştır. Bu formun kullanım standartları ve benzer uygulamalarda da etkin kullanılabilmesi için önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma kapsamında hazırlanan formun benzer çalışmalar için kaynak olabileceği düşünülmüştür. Çünkü eğitimlerin kayıt altına alınma süreci kadar eğitimlerin içeriğinde yer alması gereken bilgiler de oldukça ehemmiyetlidir. Çalışma sonunda benzer çalışmalarda pratiklik kazandırılması ve aktif bir eğitim sürecinin işlerlik kazanması için tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Temel İSG Eğitimi, Oryantasyon Eğitimi, İşbaşı Eğitimi, Katılım Formu 


Keywords: