BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İsmail AKŞİT, Bahri GÜR
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA VERİLMESİ GEREKEN EĞİTİMLER ÜZERİNE BİR SAHA ÇALIŞMASI
 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamalarının çalışanlarda farkındalık ortaya çıkarılması sahaya etki etmesi ve bu uygulamalara bağlı olarak çalışanlardan olumlu yönde sonuçların alınması, almış olduğu eğitimlere bağlıdır. Eğitimler mesleki niteliğe sahip olabileceği gibi oryantasyon niteliği da taşıyabilmektedir. O yüzden eğitimin iş başından hatta sigorta işlemlerinden önce başlatılması önem arz etmektedir. Bir işin işleyişinden tutun emeklilik sürecine kadar tüm içeriğe sahip eğitim planlarının ilgililerce yapılması ve kayıt altına alınması için gerekli bütüncül çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada İSG kapsamında çalışanlara verilen eğitimlerin etkisinin arttırılması ve standardının yükseltilmesi amaç edinilmiştir. Çalışanlara hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerin yerinde ve zamanında aktarılması İSG kültürünün geliştirilmesine büyük oranlarda katkılar sunabileceği savunulmaktadır. Eğitimlerin kayıt altına alınması takip sürecinde önem arz ettiği gibi hukuki boyutta da büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada İSG eğitimlerinin önemine vurgu yapılırken eğitim sürecinin takibi ve kayıt altına alınması için mevzuat çerçevesinde katılım formu geliştirilerek literatüre kazandırılmıştır. Kazandırılan formun kullanım standartları ve benzer uygulamalarda da etkin kullanılması için önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma kapsamında literatüre kazandırılması hedeflenen form benzer çalışmalar için ilham kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Çünkü kayıt altına alınması süreci kadar kayıt içeriğinde yer alması gerekli olan bilgiler de önem arz etmektedir. Öneminin derecesine göre benzer çalışmalarda pratiklik kazandırılması ve aktif bir sürecin işlerlik kazanması için tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Temel İSG Eğitimi, Oryantasyon Eğitimi, İşbaşı Eğitimi, Katılım Formu. 


Keywords: