BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çağrı CANÖZ, Gülden ÖZGÜNALTAY ERTUĞRUL
GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 
Güneş ışığından dünyanın yüzeyine ulaşan bir dakikalık enerji miktarı dünya genelinde bir yılda kullanılan enerjiden daha fazladır. Bu derece büyük ve yenilenebilir enerji kaynağının değerlendirilmesi adına son zamanlarda yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Güneş enerji santralleri kurulum ve kullanım kolaylığı, çevreyi kirletmemesi ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olması nedeniyle fosil kaynaklara alternatif olarak hızla yaygınlaşmaktadır. Güneş enerjisinden elektrik üretimi için birden fazla yöntem olsa da genel olarak güneşten gelen ışığın doğrudan elektriğe çevrildiği fotovoltaik sistemlere yoğunlaşmıştır. Ülkemizde güneş enerji santralleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, elektrik enerjisi üretimi tanımında yer almış ve Avrupa Birliği'nde Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına (NACE) göre çok tehlikeli iş sınıfında belirtilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki ile son yıllarda dünyada ve ülkemizde güneş enerji santrallerinin kurulumunun yaygınlaşması ile birlikte gerek santrallerin kurulumunda, gerekse işletme aşamasında İş Sağlığı ve Güvenliği açısından tedbirlerin alınması önemli bir konu haline gelmiştir. Projelendirme aşamasından başlayarak risklerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi, bu konuda insanların bilinçlendirilmesi, risklerin tamamen ortadan kaldırılmasına veya en az seviyeye indirilmesine olanak sağlayabilir. Bu çalışmamızda amaç, güneş enerjisi santrallerinde yaşanabilecek iş kazalarını belirlemek, yaşanabilecek iş kazalarının önüne geçmek için gereken önlemleri irdelemek ve yaşanması olası kazaları kabul edilebilir seviyeye indirmek için tavsiyelerde bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: İş kazası, güneş enerji santrali, iş güvenliği, elektrik üretimi 


Keywords: