BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Handan DURMUŞ, Özlem YURTSEVER, Bahattin YALÇIN
ÇAY ENDÜSTRİSİNDE FABRİKA ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGISI
 
Dünya’ nın en genç çay üreticileri arasında yer alan ülkemizde çay sanayinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu da daha çok çay fabrikasının kurulmasını ve daha çok çalışanın istihdam edilmesini de beraberinde getirmiştir. Çay fabrikalarının ve akabinde işçi sayılarının artması, iş sağlığı ve güvenliği konusuna da ayrı önem verilmesini gerektirmektedir. Farklı birçok yöntem ile elde edilen çay çeşitleri, çay fabrikalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından ne kadar dikkat edilmesi gereken bir üretim merkezi olduğunu göstermektedir. Yapılan literatür araştırmasına göre, ülkemizde çay fabrikalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından yeteri kadar inceleme altına alınmadığı görülmüştür. İş kazaları ve meslek hastalıkları ülkemizde ve dünyada aslında var olan bir sorun olmakla beraber, son yıllarda üzerinde ayrıca durulan konular haline gelmiştir. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik olmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için öncelikle çalışanlarda güvenlik kültürü algısının oluşması için bir takım uygulamalar yapılmalıdır. Güvenlik kültürü algısının öneminden dolayı bu çalışmada, çay endüstrisinde çalışanların güvenlik kültürü algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Çay fabrikası çalışanlarına güvenlik kültürü algısının ölçülebilmesi için 5’li likert ölçeği kullanılarak hazırlanan anket çalışması yaptırılmıştır. Anket sonuçları değerlendirilmiş ve elde edilen bulgular çalışanların eğitim durumu, cinsiyeti ve iş deneyimine göre yorumlanmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışanlara temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir. Bu eğitimin içeriğinde güvenlik kültürü kavramı yer almaktadır. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilirken güvenlik kültürü bölümünde daha hassas davranılmalı ve çalışanlarda bu algı oluşması için çaba gösterilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çay Endüstrisi, Güvenlik Kültürü, İş Güvenliği 


Keywords: