BİLDİRİ DETAY

Furkan ÇALIŞKAN, Süha ÖZDEN
BİR YANGININ AFETE DÖNÜŞME RİSKİNİN ARAŞTIRILMASI: VELİKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
 
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve ham madde ihtiyacı ile birlikte organize sanayi bölgelerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu alandaki işletmelerde meydana gelebilecek olası bir yangın veya patlamanın teknolojik bir afete yol açabileceği tehlikesi son derece yüksektir. Yangın yapısı itibariyle ortaya çıktığı ortamdaki uygun oksijen, ısı ve yanıcı madde cinsi ve miktarı ile dakikalar içinde büyük alana yayılma özelliğine sahip olup başlangıç safhasında fark edilip müdahale edilemediği takdirde çevresine vereceği zararı arttıracak ve kontrol altına alınıp yangının söndürülmesi son derece zorlaşacaktır. Ortaya çıkabilecek bir afetin; öncesinde, meydana geldiği sırada ve sonrasında yapılması gereken çalışmalar ve alınabilecek önlemlerin uygulanabilmesi afetten zarar görebilirliği azaltacaktır. Afet Yönetimi adı altında birleştirilen bu türden çalışmalar, son derece kapsamlı olarak organize sanayi bölge müdürlükleri, merkezi ve yerel yönetimler tarafından her zaman göz önünde bulundurulmaktadır. Bununla birlikte, afete hazırlık “bütünleşik bir afet yönetimi” kavramı çerçevesinde toplumsal eğitimlerle birlikte hareket ve süreç içerisinde test edilerek en uygun konumuna ulaşmaktadır. Bütünleşik Afet Yönetimi; risk zarar azaltma, hazırlıklar, deneyim, afetlerden alınan dersler, yapılacak en etkili müdahale yöntemi ile fiziksel üst yapı hazırlıkları gibi birçok konuda çalışmayı ve yenilenmeyi gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada Veliköy Organize Sanayi Bölgesindeki; 2016, 2017 ve 2018 yılları içerisinde çıkan fabrika yangınlarına Çerkezköy İtfaiye İstasyonun ortaya çıkan yangınlara ortalama varış süresi, yangına müdahale süresi ve yangın çıkan fabrikaların işyeri tehlike sınıfları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yangın, Afet, Afet Yönetimi, İtfaiye, Varış Süresi 


Keywords: