BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe MEYDANLIOĞLU, Azime Özlem ARICAN
BERBERLERDE VE KUAFÖRLERDE COVİD-19 HASTALIĞINI ÖNLEMEK İÇİN YAPILAN UYGULAMALARIN İNCELENMESİ: TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA
 
Bu çalışma Antalya ilinde görev yapan berberlerin ve kuaförlerin Covid-19 enfeksiyonunu önlemeye yönelik yaptıkları uygulamaların belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklem büyüklüğü G.Power 3.10 programında p=0.73, %80 güç ve %95 güven aralığı ile 123 olarak belirlenmiş, veri kaybı olasılığı dikkate alınarak 150 kişi örnekleme alınmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın rehberlerinden yararlanılarak hazırlanan soru formu online olarak uygulanmıştır. Çalışma için etik kurul onamı, kurum izni ve bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Çalışmaya katılanların %73.3’ü berber, %26.7’si kuaför sahibi olup, %83’ü erkek, %74.1’i evli ve %48,9’u ortaokul mezunudur. Pandemide işletmelerin %53,3’ünün dönüşümlü çalıştığı, %58,1’inde çalışanların, %48,9’unda müşterilerin ateşine bakıldığı, %79,8’inde her müşteriden sonra el yıkandığı veya antiseptik solüsyon kullanıldığı ve tamamında maskeli çalışıldığı belirlenmiştir. İşletmelerin büyük çoğunluğunda çalışılan masa sayısının azaltıldığı ve aradaki mesafeye dikkat edildiği, müşteriler için lavabo, kağıt havlu ve antiseptik solüsyon bulundurulduğu, el yıkama ve maske kullanımına ilişkin uyarıcı levhaların olduğu, randevulu çalışıldığı, sandalye, makas ve tekstil gibi malzemelerin dezenfekte edildiği belirlenmiştir. Alınan bu tedbirlere karşın; %18,5’inde ense fırçası, %60,7’sinde klima kullanıldığı, müşterilerine yiyecek-içecek ikramında bulunan (%14,1) veya yemelerine izin veren (%34,8) ve müşteriler için dergi veya gazete bulunduran (%38,5) işletmeler olduğu ve %22’sinde fön işlemine devam edildiği belirlenmiştir. Ayrıca çalışanların %26,9’unun Covid 19 hastalığını geçirdiği belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda Antalya’daki berber ve kuaförlerin covid-19 enfeksiyonunu önlemeye yönelik önerilen tedbirlere büyük oranda uydukları, ancak bazı uygulamalarda esnemeler olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle enfeksiyon bulaş riskinin yüksek olduğu bu işletmelerin ilgili yetkililerce denetlenmesi, pandemi süreci hakkında güncel bulgulara ulaşmaları konusunda desteklenmeleri önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kuaför, berber, covid-19, önleme 


Keywords: