SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Bar SARDOAN, Hasan SELM
 


Keywords:TEKSTL SEKTRNDE FZKSEL RSK ETMENLERNN ALIANLARIN SALIK VE VERMLL ZERNDEK ETKSNN BELRLENMES
 
Bu aratrmann amac, tekstil sektrnde faaliyet gsteren bir firmann dokuma blmnde fiziksel risk etmenlerinin llerek, uluslararas standartlara uygunluunun tayin edilmesi ve bu lm deerleri dikkate alnarak alanlarn verimlilik ve salk ile ilgili algsn nitel metotlar ile belirlemektir. lgili standartlarn (TS EN12665:2011 (k ve aydnlatma kurallar), EN12464-1:2011 (i yeri aydnlatma ynetmelii), ASHRAE 55-2010 (i yeri termal evre koullar standard), EN15251:2006 (i ortam parametreleri), ISO 7730:2015 (termal evrenin ergonomi standartlar), ASHRAE 62-1999 (bal nem standartlar)) tanmlad yntemler kullanlarak alma ortamndaki grlt Cesva SC310, aydnlatma iddeti Extech SDL400 ve termal konfor deerleri Delta Ohm HD 32.3 cihazlar ile llmtr. alanlar ile nitel grmeler gerekletirilerek, fiziksel risk etmenlerinin etkilerini ve alanlarn alglarn belirlemeye ynelik bir lek gelitirmek iin soru havuzu oluturulmutur. lmler, tekstil sektrnde faaliyet gsteren ve 229 alan bulunan bir firmann dokuma blmnde gerekletirilmitir. Grlt lmlerinin aritmetik ortalamas 99,36 dB olarak gzlemlenmitir. Aydnlatma iddeti, floresan kullanlan blmlerde ortalama 321 lux llrken, led cihazlarn kullanld blmlerde ortalama 535, 3 lux olarak llmtr. Scaklk, nem oran ve hava akm hz mekanik sistemler aracl ile sabit tutulmaktadr (Scaklk: 28 0C, Nem Oran: %70, Hava Akm Hz: 0,12 m/s). Fiziksel risk etmenlerine ilikin lm sonular, grlt parametresi haricinde ilgili standartlar ve literatre uygun aralk veya seviyededir. Grlt deerleri ise olduka yksek olmakla birlikte, i grenler ile yaplan grmelerden elde edilen veriler neticesinde alanlarn uzun sredir sektrde grev yapmas sonucu kanksama gereklemitir. lmlerden alnan teknik sonularn alanlar rahatsz etmedii, aksine verimlilik asndan mevsimsel olarak pozitif ynde etki ettii sylenebilir. ORCID NO: 0000-0002-2510-7942, 0000-0002-6838-3146

Anahtar Kelimeler: Fiziksel risk etmenleri, sal ve Gvenlii, Verimlilik, Salk