SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mustafa AYGLER, Esra KASAPGL
 


Keywords:NAAT SEKTRNDE KARILAILAN KAZALARININ ZMR LNDE ALIAN NAAT LER AISINDAN NCELENMES
 
naat sektr; geni istihdam alan salamas ve lke ekonomisine nemli katklar nedeniyle lkemizin nemli sektrlerinden biridir. naat sektr ok geni bir alma alanna sahip olup, bu alanda alan iilerin ou ok fazla risk ieren ortamlarda almalar yapmakta ve eitli tehlikelere maruz kalmaktadrlar. Bu nedenle inaat sektr en ok lml kazalarn yaand sektr olup, 2021 ylnda yaanan i kazalarnn yaklak %11,4lk ksmn inaat sektrnde yaanan kazalar oluturmaktadr. Bu oran dier sektrlerle kyaslandnda olduka yksek olup, inaat sektrnde i sal ve gvenlii bilincinin arttrlmas olduka nemlidir. Sektrdeki tm taraflarn bilinlenmesi ve gerekli nlemlerin alnmas ile yaanacak i kazalarnn nlenmesi, maddi ve manevi kayplarn en aza indirilmesi mmkndr. Bu alma ile inaat sektrnde karlalan i kazalarnn zmir ilinde alan inaat iileri asndan incelenmesi, elde edilen veriler nda inaat sektrnde oluan i kazalarnn nedenlerinin belirlenmesi ve bu kazalara kar alnabilecek nlemlerin belirlenmesi amalanmtr. Bu amala zmir ilinde faaliyet gsteren 5 farkl inaat firmasnda alan toplamda 60 inaat iisine; blmden ve 52 sorudan oluan anket almas yaplmtr. Yaplan anket almasnn sonucunda; iilerin %1,67si ie balamadan nce Sal ve Gvenlii eitimi almadn, %56,7si ise eitim aldn ancak bu eitimin yeterli ve faydal olmadn belirtmitir. ilerden %38,3 alrken kiisel koruyucu donanm (KKD) kullanmadklarn, %58,3 iyerlerinde KKD kullanlp kullanlmadna ynelik bir kontrol olmadn ve %40 da KKD kullanmadklarnda iyerlerinden kendilerine herhangi bir yaptrm veya ceza uygulanmadn belirtmilerdir. Ayrca iilerden %50si eitli nedenlerden (maddi, ailevi ve kiisel sorunlar gibi) ilerine odaklanamadklarn belirtmilerdir. Elde edilen bu veriler nda, i yerlerinde KKD kullanmna ve kontrolne yeterli nemin verilmedii belirlenmi olup, i kazalarnn minimuma indirilmesi iin KKD kullanmna ynelik sk kontrollerin ve cezalarn uygulanmas gerektii, ayrca iilerin sosyal ve ekonomik mutluluklar artrlarak ilerine odaklanarak almalarnn salanmas ile de i kazalarnn orannn azaltlabilecei sonucuna varlmtr. (Bu bildiri 1. srada yer alan yazarn yksek lisans tez almalarndan retilmitir.)

Anahtar Kelimeler: naat Sektr, zmir naat Sektr, Kazas, Sal ve Gvenlii, Anket almas