SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mithat ZEYDAN, Zeynep BAAR, Aybke ALKANAT GNALTAY
 


Keywords:GENETK HASTALIKLARI TANI MERKEZ NTESNDE BULANIK RSK DEERLENDRMES
 
z: Tarihsel sre ierisinde risk ynetiminin reaktif yaklamdan proaktif yaklama dnmesi kazalarn azaltlmasnda dnm noktas olmutur. Proaktif yaklam ise, kazalar ortaya kmadan, evredeki ve alma ortamndaki tehlikelerin iyi analiz edilmesi ve neticesinde ortaya kabilmesi olas risklerin doru deerlendirilmesi ile katlanlabilir risk seviyesinin altna risklerin drlebilmesi iin dzeltici nleyici faaliyetlerin hzl bir ekilde gerekletirilmesini gerektirir. zellikle, sbjektif risk deerlendirme teknikleri ile risk deerlendirilmesinde ii deerlendiren kii ne kadar uzman olursa olsun yanlma pay yksek olmaktadr. Subjektiflikten kaynaklanan hatalarn azaltlabilmesi ise bulank yaklamla ortadan kaldrlabilmektedir. Risk skorunun hesaplanmasnda kullanlan her bir bileenin yelik fonksiyonlar ile tanmlanmas, risklerin daha hassas hesaplanmasn salamaktadr. almann amac, bulank Fine-Kinney yaklamyla stanbuldaki bir hastanenin molekler biyoloji ve genetik laboratuvar PCR test srecindeki risklerin deerlendirilmesi ve riskin azaltlabilmesi iin alnmas gereken nlemlerin tespit edilmesidir. Sosyal Gvenlik Kurumundan alnan verilere gre lkemizde, 2012-2021 yllar arasnda laboratuvarlarda 536 i kazas meydana gelmitir. Bu kazalarn sonucu, 235 alan geici i gremez olmu ve toplam 7639 gn istirahatli kalmtr. Ek olarak, ayn yllar arasnda hastalk vaka tipinden toplam 12984 kiiye geici i gremezlik raporlar dzenlenmi ve 133407 gn i gremez olmulardr. Kas iskelet sistem rahatszlklar ve biyolojik faktrlerin nemli bir paya sahip olduu da anlalmtr. Yaplan alma ile elde edilen risklerin, bu verilere ait risklerle korelasyona sahip olduu tespit edilmitir. Sonu olarak, bulank yaklamn risklerin doru belirlenmesinde uygun olduu grlmtr.

Anahtar Kelimeler: Risk Deerlendirme, Fine-Kinney, PCR, Kazas