KOMİTE VE KURULLAR

  

KONGRE BAŞKANLARI

Prof. Dr. Mustafa TALAS

(Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)

  

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Eray YURTSEVEN

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Murat DARÇIN

Dr. Cihandar HASANHANOGLU

 

YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

 

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Fevzi PAPAKÇI

Av. İbrahim DURSUN

Av. Hasan Basri KORUKLUOĞLU

Av. Mehmet AYDIN

Av. Nazmi ARİF

Av. Onur BAYKAN

Av. Rozerin Seda KİP

Av. Yusuf ÇİFÇİ

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Gökşen ARAS

Öğr. Gör. Can DEMİREL

Öğr. Gör. Ömer GÜLTEKİN