SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

smail AKT, Mehmet Hakk ALMA
 


Keywords:ELEKTRKL ARALARDA GVENL ZERNE BR ARATIRMA
 
Gelien teknolojiyle birlikte insanolunun Sal ve Gvenlii Kanununun (SGK) yrrle girmesi neticesinde i sahasnda kayda deer farkndalklar meydana gelmitir. Meydana gelen farkndaln gnmzde gelien teknolojiye ayak uydurmas iin elektrikli aralar iin de benzer bir almann yaplmas ama edinilmitir. Enerji depolama yntemi srecinin de ele alnd bu almada i sal ve gvenlii erevesinde tespiti yaplabilen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risklere vurgu yaplmtr. Mevzuat kapsamnda yaplan aratrmada elektrikli aralarn retiminden kullanm srecine, kullanm srecinden geri dnmne kadarki sreci ieren uygun bir mevzuatn olmad sonucuna varlmtr. Kanun koyucu tarafndan analitik ve btncl bir mevzuatn retim srecine kazandrlmasna deinilmitir. Bu almada elektrikli aralarn risk unsurlar incelenerek hzla gelien teknoloji srecine ilikin i sal ve gvenlii uygulamalarnn bulunduu uygun bir mevzuatn karlmas nerisinde bulunulmutur.

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Ara, Fosil Yaktlar, Yangn, Riskler, Enerji Depolama