SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sarp Utku AYDENİZ, Reşit ERÇETİN
 


Keywords:ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 
İşyerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden dolayı çalışanların karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılmasına İş Sağlığı ve Güvenliği denir. Elektrik, doğada elektrik yüklerinin birbirleri ve çevreleri ile etkileşime geçmeleri ile ortaya çıkan fiziksel bir olaydır. Elektrikle temas şekline bağlı olarak elektriğin insan vücuduna yaptığı etki değişir ve ona göre korunma önlemleri alınır. Elektrikle doğrudan ve dolaylı temas olmak üzere iki çeşit temas vardır. Kişinin normal şartlarda elektrik yüklü olan bir iletkene dokunması doğrudan temas olarak adlandırılır. Doğrudan temas durumunda maruz kalınan gerilim hat gerilimidir. Bu durumda kişinin vücudu üzerinden maksimum akım geçer ve devreyi otomatik kesmede, kaçak akım hassasiyeti yüksek, tepki süresi çok kısa olan toprak kaçak akım koruma cihazları kullanılmalıdır. Bir yalıtım hatası sonucunda kaza ile gerilim altında kalan cihazın gövdesine dokunan bir kişi elektrikle dolaylı temas yapmaktadır. Dolaylı temas durumunda temasın söz konusu olduğu devrede toprak kaçak akım rölesi kullanılmalıdır ve temasa müsait tüm gövdeler topraklanmalıdır. Elektrik kazaları izolasyon hatasından, elektrik kaçaklarından, iletim hatlarıyla temaslardan ve kısa devreden kaynaklı meydana gelmektedir. Elektrikle çalışmalarda çalışanlar kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır. Elektrikle çalışmalarda kişisel koruyucu donanımlar önemli yer tutmaktadır. Kişisel korunma araçları öncelikle, iyi yalıtılmış ve yalıtma işlemi, kullanılan gerilim değerine uygun olmalıdır. Elektrik kazalarından korunmak adına Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik, Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hazırlanmıştır ; işyerleri bu yönetmeliklere göre düzenlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası, Elektrik, Kişisel Koruyucu Donanım, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği.